Maano Koemets ja Marika Saar: õige aeg uuendusteks

Vahest on vaja vaadata natuke suuremat pilti kui ühe omavalitsuste tegemised. Elva Vallavolikogu esimees Maano Koemets ja Elva abivallavanem Marika Saar kirjutasid loo sellest, et aeg oleks mõelda kohaliku omavalitsuse korraldusele sisulisemalt ning siinjuures on suur roll üleriigilisel omavalitsuste liidul.

Nüüd on see tehtud, Eestis on senise kahe omavalitsuste liidu asemel üks üleriigiline omavalitsuste liit –  Eesti Linnade ja Valdade Liit. Seega kõik kogenud omavalitsusjuhid ja eksperdid juubeldavad, et lõpuks on see samm tehtud ning uued tulijad mõtlevad, et miks alles nüüd. Igal juhul on tegemist väga olulise sammuga nii sisuliselt kui märgiliselt, et omavalitsuste hääl kõlaks.

Varasemalt toimetasid suuresti linnad (Eesti Linnade Liit) ja maaomavalitsused (Eesti Maaomavalitsuste Liit) kahes eraldiseisvas liidus. Aeg-ajalt on olnud päevakorras liitude ühinemise teema, kuid senini ei ole olnud piisavalt poliitilist tahet jõudude ühinemiseks. Poliitikud on väga pragmaatiliselt arvestanud, kas ja kuidas on võimalik saada liidu juhtimine just oma erakonna mõjuvõimu alla ning kaks liidu juhatust oleks justkui kaks korda rohkem võimalust võimule saada. Kuid kas ikka on? On igati loogiline, et üks liit on oluliselt usaldusväärsem partner ja vajadusel ka „löögirusikas“ valitsusega suhtlemisel. Kahes üleriigilises liidus toimus väga palju dubleerimist ning üheskoos on võimalik oluliselt rohkem saavutada.  Näiteks tegelesid mõlemad liidud samade õigusaktide kooskõlastamisega, kuid koos  tegutsedes oleks saanud paremini ressursse jagada, spetsialiseeruda ning seeläbi parema tulemuse saavutada.

Senine Eesti halduskorralduse killustatus,  omavalitsuste suured erinevused suuruses ja eelarvete mahus on nüüd haldusreformi tulemusena enam-vähem ühtlustunud –omavalitsused on suuremad, loodud on eeldused olla võimekamad oma ülesannete täitmisel. Omavalitsused on koondunud ühise katuse alla, liidule on valitud juhatus, ees ootab tegevjuhi valimine ning meeskonna moodustamine. Uue liidu sünniga vajab mõtteviisi muutust ja re-starti nii tegevmeeskond kui ka liikmed, sest senini ei ole liidud olnud kuigi jõulised ning suuri läbimurdeid riigiga läbirääkimistel pole saavutatud.

Omavalitsusjuhtide ootused ja väljakutsed uuele liidule on suured. Liidu eesmärgid on sätestatud seaduses ja põhikirjas, üldkoosolek on kinnitatud tegevussuunad. Peab tunnistama, et tegevussuunad jäid natuke üldiseks ning pigem tundusid üle  võetud eelmisest perioodist. Meie hinnangul jäi üks liidu põhikirjaline ülesanne üldkoosolekul käsitlemata, kuid just  selles ülesandes on liidu edasise tegevuse ehk tuleviku olemus – omavalitsusliku haldussüsteemi arengule kaasaaitamine demokraatia ja võimu detsentraliseerimise põhimõtete alusel.

Võimu detsentraliseerimise osas on Eestis toimunud paigalseis või isegi tagasiminek. Eesti põhiseadus sätestab kaasaegse riigivalitsemise subsidiaarsuse põhimõtte – riigivalitsemisel tuleb otsuseid teha võimalikult madalal otsustamise tasemel. Kõik, mida saab otsustada kohalikul tasandil, tulebki otsustada kohalikul tasandil. See on kodanike riigi põhimõte, kus kodanikud on nende kohta tehtavatele otsustele võimalikult lähedal. Miks see põhimõte on Eestis siiani lõpuni viimata? Takistuseks on olnud liiga väikesed omavalitsused, kellest kõik ei oleks siiani olnud suutlikud neid ülesandeid võtma. Samas ka omavalitsuste huvipuudus uute ülesannete võtmiseks, sest riigi ja kohalike omavalitsuste vahel valitseb usaldamatus.  Riik ei ole alati käitunud uute ülesannete andmisel oma sõnade kohaselt, alati kui hakatakse rääkima omavalitsustele ülesannete andmisest ohkavad omavalitsusjuhid: „jälle tahetakse ülesandeid juurde anda, kuid raha selleks nagunii ei anta või siis antakse vähem kui kulus riigile endal ülesande täitmiseks“. Seda on paraku omavalitsusjuhid pidanud praktikas kogema ning seega kohtab harva entusiasmi, et arutada kohalike omavalitsuste  detsentraliseerimise teemadel.

Just omavalitsuste liidu ülesanne peaks olema seista demokraatia ja võimu detsentraliseerimise põhimõtete eest, et tekiks arutelud, milliseid ülesandeid on omavalitsustel mõistlik ise kohapeal osutada ning kuidas vähendada eelarve sõltuvust keskvalitsusest. Ka tänast üldist olukorda riigis tuleks nutikalt ära kasutada. Valimiseelne aasta on aeg, kus erakonnad on koostamas oma programme. See on võimalus erakondi kui omavalitsuspoliitika kujundajaid targalt kaasata ja suunata tegema julgemaid samme omavalitsuste arenguks. Kuid tundub, et haldusreformijärgselt ja valimiste eel on poliitikud pigem ettevaatlikud ning uute suundadega välja tulla ei julgeta.

Seega omavalitsused ei peakski lootma ainult riigi keskvõimule ja erakondadele. Meil, omavalitsusjuhtidel  on vajadus vaadata kriitiliselt üle uue liidu tänased ülesanded, hinnata nendega seni toimetulemist, seada uued prioriteedid ja hakata sihipäraselt tegutsema. Oluline on, et me ei jätkaks vana rada.

Näeme, et  uus liit peaks olema kompetentsikeskus nii riigile kui liikmetele. Eelmisel aastal õnnestus meil külastada KOV  juhtide arenguprogrammi käigus Taani omavalitsusi ja nende üleriigilist liitu ning heaks eeskujuks võiks taanlaste omavalitsussüsteem meile olla küll. Taani üleriigilise liidu eelarvest ligi pool moodustasid liikmemaksud, kuid ülejäänud poole teenused, mida nad pakkusid omavalitsustele, näiteks konsultatsioonid ja koolitused. Soovime, et üleriigiline liit oleks professionaalne partner riigile ja pakuks liikmetele vajalikku informatsiooni ja teenuseid ning aitaks kaasa omavahelisele koostööle. Viimati haldusreformiprotsessis said omavalitsused nõuandeid ja soovitusi ministeeriumitelt mitte üleriigiliselt liitudelt. Liit  võiks ja peaks  koondama ja  analüüsima ka haldusreformijärgsete omavalitsuste praktikaid ning neid omavahel jagama.

Omavalitsusjuhid peavad olema omavalitsuspoliitika kujundamisel aktiivsemad ja tegema palju enam sisulist koostööd kui siiani, kui me ise uues liidus aktiivsust ei näita, siis jätkub kõik vanaviisi ja me loobume ajaloolisest võimalusest muudatusteks. Me peame kõigil liidu juhtimistasanditel seadma peamiseks eesmärgiks uue ja kaasaegse omavalitsussüsteemi kujundamise ja riigivõimu detsentraliseerimise.  Praegu on parim aeg muutusteks, algatada arutelusid ning olla Eesti uue omavalitsussüsteemi loojad ja arengule kaasa aitajad.

Maano Koemets
Elva vallavolikogu esimees

Marika Saar
Elva abivallavanem

 

Lugu ilmus ka 16.03 portaalis arvamus.postimees.ee

 

Rubriigid: Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


*