Riiklikust koolilõunatoetusest

16149861216_f8031f5e83_zTahaksin peatuda õpilaste koolilõuna teemal, millest on viimastel päevadel väga palju juttu olnud ja mille ümber on olnud üksjagu meediakära.

Aastaid tagasi astus riik olulise sammu ning hakkas riigieelarvest rahastama põhikoolide õpilaste koolilõunaid, tulles nii appi omavalitsustele, kellest paljud olid püüdnud ka varem kindlustada vähekindlustatud peredest pärit lastele, mõnedel juhtudel ka kõikidele lastele päevas tasuta ühe sooja toidukorra. Sellel sammul on olnud selged sotsiaalsed ja hariduslikud mõjud. Maitsev ja tervislik koolitoit tagab lastele parema õppevõime ja tervise ning aitab paremini tulla toime stressiga. Nii mõnigi kord võib noorte käitumishäirete ja enesekontrolli kaotamise põhjuseks olla just tühi kõht. Söögivahetund on tegelikult üks koolielu oluline osa. Ühiselt koolilõuna söömine aitab tekitada ka ühise koolipere tunnet, koolitoidul on selge seos nii laste tervise, arengu kui õpitulemustega.

Läinud kevadel toimunud koalitsioonikõnelustel jõuti arusaamale, et viimane aeg on tagada koolinoorte võrdne kohtlemine ja pakkuda riigi poolt toetatud koolitoitu ka kõikidele gümnaasiumiõpilastele. Muudatus, mis puudutab üle terve Eesti üle 22 000 gümnasisti, rakendus selle aasta jaanuarist. 2015. aasta riigieelarvest kulub sellele 2,8 miljonit eurot.

Õiendaksin siinkohal ära mõned väärarusaamad ja koputaksin pisut ka omavalitsuste südametunnistusele. Riiklik koolilõunatoetus ei ole otseselt mõeldud katma kogu koolilõuna maksumust, sh personalikulusid. Tema eesmärk on anda koolipidajatele võimalus pakkuda noortele sooja lõunat. Valdavalt katab see ära enamuse koolilõunakuludest. On tõsi, et nii mitmedki omavalitsused suudavad seda teha ka praegu antava toetuse raames. Osa omavalitsusi on linna või valla eelarvest kindlustanud aastaid gümnasistidele, viimaste klasside õpilastele, tasuta koolitoidu. Neile on see suur leevendus, et alanud aastast tuli juurde ka riiklik rahastus gümnaasiumiosale. Au ja kiitus kõikidele nendele omavalitsustele, kes peavad lastele pakutavat tasuta koolitoitu oluliseks ja sellesse panustavad!

Paraku on osa omavalitsusi, kahjuks on nende hulgas ka üsna kopsaka rahakotiga omavalitsusi, otsustanud, et nemad juurde ei panusta, mistõttu küsitakse lastevanematelt lisaraha. Ka need summad on üle Eesti täiesti erinevad. Taolistel juhtudel tuleb vastavat otsust oma linna või valla lastele, lastevanematele, elanikele ka põhjendada. Laste täis kõht ja tervislik koolilõuna peaks olema riigi ja omavalitsuste ühine hool ning mure. Samuti leian, et meie koolinoori tuleks võrdselt kohelda.
Samas on selge, et praegune koolilõunatoetuse summa, 78 senti päevas õpilase kohta, on ajale jalgu jäänud ja sotsiaaldemokraatide kindel soov on seda toetust tõsta 1 euroni päevas.

Lõpetuseks. 2015. aasta algas peredele rõõmsalt. Lõpuks ometi tõusis pere esimese ja teise lapse toetus ja seda pea 2,5 korda.

Jätkub

Seltsielu maal vajab riigi panust

sde_pikto-22Eesti ühiskonna üks suuremaid väljakutseid on võitlus ääremaastumise vastu selle nimel, et elu maal ei hääbuks ja et tühjaks jäänud külades hakkaksid taas toimetama inimesed, et sealt kostaks laste kilkeid.

Kohaliku elu ja kohalike kogukondade toetamine kuulub nii riigi kui omavalitsuste kohustuste hulka. Võtmeküsimus on mõistagi töökohtade säilitamine ja loomine, inimeste liikumisvõimaluste parandamine ja seegi, et kool asuks kodu lähedal.

Rahva- ja seltsimajad
Paljud inimesed on jäänud raskuste kiuste maaelule truuks. Seda just rahuliku ja turvalise elukeskkonna pärast, et hing oleks vaba ja lapsed kasvaksid linnakärast eemal, looduse keskel. Kui soovite, siis samuti kodukohatunde või teadmise “juba minu esivanemad elasid siin” pärast.

Kõiges selles mängib sageli olulist rolli rahva- ja seltsimajade tegevus, laiemalt külaliikumine, mis viimastel aastatel on paljudes Eesti nurkades hoo sisse saanud.

Aktiivsed inimesed on haaranud initsiatiivi, nad koostavad külaajalugu, ehitavad külaplatse, taastavad seltsimaju, viivad ellu projekte, loovad traditsioone. Nad on heas mõttes külahullud, kes suudavad teisteski tekitada kogukonnatunnet ja luua emotsiooni “me oleme üks küla, kuulume kuhugi ja tegutseme selleks, et elu oleks elamisväärsem”. Nad pühendavad oma vaba aja sellele, et tõestada: elu maal on võimalik. Just tänu neile liigub vanker õiges suunas.

Kogu Eestis tegutseb arvukalt tublisid ja tarmukaid külaseltse. Toon näiteks Harjumaa Jõgisoo seltsimaja, mille kohalikud talumehed panid püsti 1925. aastal, olles enne kogukonnalt raha kogunud ja laenu võtnud. Praegugi kuulub see uhke seltsimaja kohalikule rahvale. Jõgisoo seltsimaja tegevuses lööb kaasa juba kuues põlvkond: lapsed, kes alles avastavad kaunist kodukanti.

Kohtumistel külaliikumise ja rahvamajade liidritega olen jõudnud tõdemusele, et nüüdisaegsest seltsitegevusest on kujunenud omamoodi eestluse ja rahvuskultuuri selgroog, mille kulminatsioon on laulu- ja tantsupidu.

Hämmastav, kui paljud inimesed korraldavad vabatahtlikult kohalikku elu. Nad on kohal talgutel, käivad huviringides, laulavad-tantsivad ja teevad kõik, et laulu- ja tantsupeost saaks kogu Eesti rahva pidu.

Aastate jooksul on külaelu edendada aidanud nii riik kui omavalitsused. Euroopa Liidu tõukefondide toel on renoveeritud hooneid, korrastatud külaplatse, soetatud keraamikaahje ja heliaparatuuri.

Tõsi, omavalitsused on üsna erineva innukusega siin õla alla pannud. Samuti puudub visioon, mis saab edasi ja kuidas säilitada saavutatu.

Sära tuhmub
Tunnistagem: viimastel aastatel on päris palju investeeritud ehitistesse ja inventari. Aga selleks, et tagada külaelu jätkusuutlikkus – külaseltside, seltsi- ja rahvamajade sisuline ja elav töö –, on vaja luua süsteem, mis annab kindlustunde neile sädeinimestele, kes loovad ja hoiavad maapiirkondades rahvakultuuri.

Pahatihti raugeb eestvedajatel, kes päevasel ajal on seotud oma põhitööga, jõud vaimuelu ja sisulise tegevuse suunamisel. Öötundidel võib küll kirjutada projekte ja teha raamatupidamist, kuid mitte juhendada huviringe.

Tunnistagem: riik ei ole seni neile inimestele küllaldaselt tähelepanu pööranud, jättes vastutuse kogukonna ja omavalitsuse kanda. Kardan, et ilma riigi lisapanuseta hakkab sära sädeinimeste silmades tuhmuma.

Seega on rahvakultuuri hoidjaid väärtustada hädavajalik. Riik peaks omavalitsusi toetama elanike arvu järgi, pearahapõhise kultuuritoetusega, mis võimaldaks tõsta kultuuritöötajate palka, panustada külaseltside tegevusse ja pakkuda senisest enam kindlustunnet neile ringijuhtidele, kes tegutsevad oma vabast tahtest.

Samuti tuleb muuta seadusandlust. Miks mitte koondada vastavad regulatsioonid rahvakultuuri seadusesse, mille väljatöötamine ja kinnitamine jääks küll järgmise valitsuse ja riigikogu teha?

Tasub analüüsida, kuidas seltsid või rahvamajad saaksid pakkuda eri teenuseid. Mitmes külas on loodud inimestele kaugtöö võimalused. Mõni seltsimaja pakub laste päevahoiu teenust, vajadusel on kohal massöör ja juuksur, on kohvikuid ja muuseume.

Jõgisoo seltsimaja kunstiringis alustanust on saanud silmapaistev keraamik. Noor andekas inimene sai tuule tiibadesse tänu sellele, et talupojad otsustasid 90 aastat tagasi luua seltsimaja ja taasiseseisvumise järel taastas kogukond järjepidevuse.

Oleme arvult väike rahvas, kuid meie kultuur on suur. Oleme rahvas, kes on ennast vabaks laulnud.

Et Eesti küla elaks, tuleb panustada küla- ja seltsiliikumisse.

Jätkub

Karel Rüütli Reinsalule: Urmas, võta mustad prillid eest!

sde_pikto-04Riigikogu SDE fraktsiooni esimees Karel Rüütli soovitas IRLi esimees Urmas Reinsalul saada üle talle omasest mossis olekust. Nimelt kritiseeris Reinsalu nädalavahetusel väga teravalt uue valitsuse mitmeid samme.

“Urmas Reinsalu maalis äsja Eesti inimeste ja meie riigi tulevikust nii masendava pildi, et esimese hooga tekkis tahtmine talle kaasa tunda. Veel õige hiljuti ministriametit pidanud IRLi esimees on mõne kuuga kaevunud nii sügavalt opositsiooni, nagu ta ei tahaks sealt enam kunagi välja tulla. Kuidas muidu tõlgendada Reinsalu juttu Eesti ajalukku minevast mustast neljapäevast ja uue valitsuse hirmutegudest?” imestas Rüütli.
Jätka lugemist

Jätkub

Elektri väiketootmine tasub end ära

sde_pikto-14Sama moodi nagu ülejäänud Euroopas, kogub Eestiski üha enam populaarsust taastuvatest allikatest energiatootmine, mille on oma südameasjaks võtnud paljud eramajapidamised, väikeettevõtjad ja ühistud.

Üleminek

Energia väiketootmine võimaldab eratarbijatel elektri hinna aastateks fikseerida ja kui mitte kohe, siis pikemas perspektiivis kodukuludelt kokku hoida. Samuti kahaneb tuntavalt inimeste tekitatav ökoloogiline jalajälg.

Jätka lugemist

Jätkub

Rail Balticu ümarlauast

Karel 3

Korraldasin kolmapäeval Riigikogus ümarlaua “Kas Rail Baltic killustab Eesti?”.  Ümarlaud oli väga sisukas ja arutelu põnev. Ma tänan kõiki, kes kohal olid või jälgisid arutelu internetis.

Kuna päris paljud on minult küsinud seminari ettekandeid, siis need saab endale alla laadida siit: Elusloodusega arvestamine Rail Balticu planeerimisel.Lauri Klein KAS Rail Batlica killustab Eestit_15.02.2014_WEB

Jätka lugemist

Jätkub

Aafrika seakatku ennetamine nõuab otsustavat tegutsemist

SeakatkTegime täna peaministrile pöördumise, millega kutsume valitsust üles astuma tõsiseid samme selleks, et Aafrika seakatk ei leviks Eestisse. Aafrika seakatk on hävitav haigus, mis võib halvimal juhul saada saatuslikuks kogu Eesti seakasvatusele ning ohustada ka metssigade populatsiooni.

Pöördumises teeme ettepaneku eraldada valitsuse reservfondist lisavahendeid, et rakendada täiendavaid tõkestusmeetodeid Aafrika seakatku Eestisse leviku ärahoidmiseks. Samuti tuleb Eesti-Vene piiril seada sisse kõigi eraisikust piiriületajatele pagasikontroll ja suurendada eluslooma kaubanduse kontrolli siseturul.

Jätka lugemist

Jätkub

Rail Baltic ei tohi ohustada loodust

sde_pikto-11Üha rohkem näib, et Rail Balticu raudtee ehitamisel on võetud peamiseks kriteeriumiks majanduslik tasuvus.

Nii on hakanud domineerima seisukoht, et Tallinna-Pärnu-Riia trass on mõistlikum Tartu-suunalisest raudteekoridorist, mis kujunevat umbes pool miljardit eurot kallimaks.

Jätkub

Toodame elektrit ise?!

sde_pikto-05Kuigi Eestis on kombeks võrrelda end edetabelites teiste riikidega, on taastuvenergia väiketootmine jäänud valdkonnaks, kus võistleme eelkõige tabeli lõpukohtade eest.

Taastuvallikatest elektri tootmine on mujal maailmas muutunud igapäevaseks teemaks – järjest rohkem inimesi tahab ise elektriturul tootjana kaasa lüüa. Huvi asja vastu on kasvamas Eestiski, mille põhjuseks on eeskätt elektri järjest tõusev hind.

Jätka lugemist

Jätkub

Ülemiste järve kaitseks

Erinevate spetsialistide abiga panin kokku lühikese analüüsi selle kohta, miks on Ülemiste järve avamine avalikkusele läbimõtlemata idee ja selle toetuseks ei peaks tooma argumente Inglismaa näidetest. Kuna isegi niivõrd läbimõtlemata ideed võivad piisavalt suure survestamise puhul läbi minna, siis kutsun kõiki liituma algatusega „Hoiame Ülemiste joogivett!

Tänane olukord

Tulenevalt veeseadusest on Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga. Kurna oja juures ulatub sanitaarkaitseala piir kuni 800 meetrini veepiirist.

Jätka lugemist

Jätkub

Karel Rüütli: Naissaar tuleb anda Tallinnale

Sotsiaaldemokraadist riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe Karel Rüütli kinnitusel tuleb Naissaar anda Tallinna koosseisu, mis aitab muuta Tallinna tõeliseks merelinnaks ja lahendada saare arvukaid probleeme.

Naissaar

„Naissaar on Tallinna külje all asuv kaunite randade ja põneva ajalooga saar, mille potentsiaali saaks Tallinn pealinnana igati ära kasutada. Tallinn suudab teha saarel nii vajalikke investeeringuid ja muuta Naissaare atraktiivseks turismisihtkohaks,“ märkis Rüütli.

Täna kuulub Naissaar koos kaheksa teise väikesaarega Viimsi vallale, olles juba geograafiliselt Viimsile kauge ning kättesaamatu. „Viimsi vald on tunnistanud, et ta ei jõua luua saarele ei elektrivarustust ega püsivat laevaliini ning teha korralikku teehooldust. Seni on loodetud saada abi riigilt, kel puudub igasugune huvi saarel investeeringute tegemiseks,“ selgitas Rüütli. Kuigi Naissaarel ja Aegnal elavad aastaringselt inimesed, ei ole riik siiani lisanud neid püsiasustusega väikesaarte nimistusse, mistõttu ei saa mõlemad saared toetust ka arenguprojektide raames, lisas Rüütli.

Jätka lugemist

Jätkub