Valimisliit “Tõrvakad” valimisprogramm

FB_Torvakad

VALIMISLIIDU „TÕRVAKAD“ VALIMISPROGRAMM

„Koostöö Tõrva kui Eesti kauneima väikelinna nimel“

Tõrva-taolises väikeses linnas ei ole kohta Tallinnas ja riigi tasandil toimuvatele poliitilistele vastandumistele. Leiame, et igasuguste edasiste arengute eelduseks nii Tõrvas kui selle ümbruses saab olla vaid kõikide siin tegutsevate poliitiliste jõudude ja aktiivsete kodanike koostöö mistahes probleemidele parimate lahenduste leidmise nimel. Ühistes aruteludes tuleb panna paika arengu prioriteedid ning leida võimalused nende rahastamiseks, kasutades selleks nii Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid kui kõiki teisi võimalusi. Tõrva tuleb muuta ettevõtlikuks linnaks, kus on loodud soodsad tingimused väikeettevõtluse arendamiseks. Linna tuleb rajada ettevõtlusinkubaator, mis pakub alustavatele ettevõtjatele nii ruume kui pidevat nõustamist ja muid vajalikke teenuseid. Jätka lugemist

Jätkub