Tallinna noortenädal toob kokku noored üle terve linna

Tallinna linna noortevolikogus on 21 liiget. Täpsemalt siis seitse õpilaste, seitse üliõpilaste ja seitse noorteühingute esindajat. Kuigi meie kõigi taust ja tegevusvaldkond on üsna erinev, ei piisa sellest kindlasti selleks, et teada kõikide Tallinna noorte muresid, probleeme, ideid ja mõtteid. See on üheks peamiseks põhjuseks, miks otsustasime noored üle Tallinna kokku tuua.

7. november on see päev, kus kõikides Tallinna linnaosades toimuvad samaaegselt noorte ümarlauad. Neid veab eest Tallinna linna noortevolikogu, mis koosneb valitud noorte esindajatest. Ümarlaudadele on oodatud kõik huvitatud Tallinna noored. Selleks ei pea kuuluma mõnda organisatsiooni või õpilasesindusse – kaasa rääkima ootame kõiki noori.

Kõikides linnaosades on noortel erinevad võimalused ja enamasti on näiteks kesklinna noortel keeruline kaasa rääkida selle üle, mis toimub nõmmel. Seetõttu kogunevad igas linnaosas noored eraldi, et arutada neid puudutavate teemade üle just oma kodukohast lähtuvalt. Ümarlaua jooksul valitakse välja need ideed ja probleemid, mis on linnaosa noorte jaoks kõige olulisemad ja need mõtted saavad vastvalitud uue noortevolikogu koosseisu jaoks üheks olulisemaks eesmärgiks järgmise aasta jooksul.

Noortevolikogu käest on tihti küsitud, et mis on need teemad, mis noori puudutavad. Sellele küsimusele ei ole olemas lihtsat vastust. Loomulikult puutub noor igapäevaselt kokku kõige rohkem kooli ja huviharidust puudutavate küsimustega, kuid mitte ainult. Just noored on need, kes on väga aktiivsed ühistranspordikasutajad, nende jaoks on oluline ka linnaplaneerimine – erinevad vaba aja veetmise võimalused nagu pargid, mänguväljakud, staadionid. Tegelikult puudutab pea iga linnavolikogu või -valitsuse otsus kas kaudselt või otseselt ka noori.

Olukorras, kus Eesti elanikkond pidevalt vananeb ja valimisealiste noorte arv on languses, on veelgi olulisem, et noori otsustusprotsessidesse kaasatakse. Hea linnajuhtimine tähendab arvestamist võimalikult paljude huvirühmadega ja nendega konsulteerimist.

Julgen öelda, et Tallinnas arvestatakse noortega. Usun, et mitte ükski linna institutsioon ei jäta ukse taga noort, kes ütleb, et tal on idee või mõte, mida ta tahaks teostada. Küll on aga probleemiks hoopis see, et noor ei tea, kuhu täpselt pöörduda. Siinkohal tulebki appi Tallinna linna noortevolikogu. Meie tegutsemisaasta jooksul pöördusid meie poole noored päris mitmel korral ja hea on öelda, et jõudsime ka reaalsete tegudeni. Nii näiteks avati juulikuus noorte algatusel rajatud Eesti esimene dirtpark.

Noorte kaasamine tundub tihti otsustajate jaoks üks tüütu lisakohustus. Oleme korduvalt kuulnud argumente, et noortel puuduvad kaasarääkimiseks vajalikud teadmised või ka huvi. Mõnikord see muidugi nii ka on, kuid läbi positiivsete kaasamiskogemuste on lihtsalt võimalik ka edaspidiseks huvi tekitada. Palju on juhuseid, kus noortelt küsitakse küll arvamust, aga ei anta hiljem selle osas tagasisidet. Noorte poolt tulevad ideed ja mõtted on nii mõnigi kord julgemad ning unistavad.

Seda enam on oluline, et need ideed ei jääks kuskile “õhku rikkuma,” vaid nende kohta tuleks ka tagasiside: miks ja milliseid ideid arvestati, mis oli lõpptulemus ja kuidas minnakse edasi. Nähes, et arvamusel on tõesti kaalu ja sellega arvestatakse, on järgmisel korral palju lihtsam noortega dialoogi luua.

Kaasamine ei peaks olema tüütu kohustust, mida tuleb täita, vaid selle eesmärgiks on dialoog noorte ja otsustajate vahel, mis parandab meie kõikide elukvaliteeti.

7. novembril kell 14 (erandina Nõmme linnaosa kell 15) toome kokku noored ja otsustajad.

Noorte ümarlaudadel on lubanud osaleda ka linnaosade vanemad ja nii mõnedki halduskogude liikmed. Teemad on erinevad: haridus, kultuur, keskkond, mitteformaalne õpe, sport, lõimumine, erivajadustega noored ja palju muud. Tule kohale ja ütle sõna sekka! See on Sinu võimalus noorte elu puudutavates küsimustes Tallinnas kaasa rääkida. Vii oma head ideed otsustajateni!

Maris Sild
Tallinna linna noortevolikogu liige
Kristiine linnaosa noorte ümarlaua korraldaja

Artikkel ilmus Postimehe 2012. oktoobris ilmunud erilehes “Noor Tegija”

See sissekande postitati kategooriasse Noored, Noortevolikogu. Lisa otselink järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Tere e-posti aadress ei avaldata. Vajalikud väljad on märgitud: *

*


*

Kasutada saab järgmisi HTML märksõnu: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>