Noorsotsid tegid ettepaneku noorte tööpuuduse leevendamiseks tõsta koolikohustust

Eestis on 40 000 NEET noort. Need on noored, kes ei tööta ega õpi. Eurofondi arvutused näitavad, et NEET noortega iga-aastased kulutused Eestis on 1,5% SKP-st. Neid noori on nimetatud Euroopas ka kadunud põlvkonnaks. Negatiivne esimene kogemus tööturul ja pikajaline töötus noores eas mõjutab nii edasisi võimalusi tööd leida kui ka tulevasi sissetulekuid.

25. jaanuaril toimus Tallinnas Friedrich Eberti Fondi, Naiskogu Kadri ja Noorte Sotsiaaldemokraatide ühine noortetööpuuduse ümarlaud, kus tutvustati ka Marge Undi poolt koostatud noorte tööpuuduse raportit. Noorte tööpuudusest on räägitud palju nii Eesti meedias kui ka terves Euroopas. Eestis puuduvad siiamani pikajaajalised meetmed noorte tööpuudusega võitlemiseks. Tegeletakse peamiselt tagajärgedega, mitte ennetustööga.

2012. detsembris oli Euroopas 5,7 miljonit töötut noort. Noorsotsid esitasid oma Euroopa katuseorganisatsioonile, ECOSY kongressile resolutsiooni, kus kutsutakse üles noorte tööpuuduse leevendamiseks tõstma koolikohustust kõikides Euroopa riikides. Koolikohustust tuleks pikendada kas gümnaasiumi läbimiseni või kutseoskuste omandamiseni. Tänapäeva muutuvas maailmas ei piisa enam tööturul edukaks olemiseks vaid üheksa klassi läbimisest. Marge Undi poolt koostatud noorte tööpuuduse raportist järeldub, et majanduslanguse aastatel oli tööhõive suurim magistrikraadiga noortel, tööpuudus oli suurim madala haridustaseme ning väheste oskustega noorte seas. Seega on kõige haavatavam grupp tööturul just kuni põhiharidusega noored.

Teise olulise meetmena tasuks kaaluda kohustusliku lasteaia-aasta või eelkooli seadustamist. Nimelt saab hariduslik kihistumine tihti alguse just kooli esimestel aastatel. Viimasel ajal on suurenenud ka trend, et vanemad panevad oma lapse aasta varem kooli, kuigi ta ei ole veel kooliküps. Selle taustaks on enamasti majanduslikud põhjused. Lasteaias tuleb tasuda lisaks kohatasule ka söögi eest, kuid koolis neid väljaminekuid lapsevanemale ei ole. Seega tuleb lasteaia-aasta kohustuslikuks muutmisel kindlasti silmas pidada seda, et see kõikidele peredele ka kättesaadav oleks.

Noorte tööpuuduse leevendamiseks lahenduste pakkumine on noorsotside selle aasta üheks olulisemaks fookuseks. Lisaks Eestis sellega tegemisele, saab noorte tööpuudus ka Euroopa noorsotside üheks peamiseks teemaks 2014. aastal Europarlamendi valimistele vastu minnes.

See sissekande postitati kategooriasse Noored, Noorte tööpuudus. Lisa otselink järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Tere e-posti aadress ei avaldata. Vajalikud väljad on märgitud: *

*


*

Kasutada saab järgmisi HTML märksõnu: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>