Category Archives: Postitused

Linnajuhid peavad Kristiinega arvestama

Kristiine halduskogu esimeheks valitud sotsiaaldemokraat Maris Silla sõnul peavad linnajuhid arvestama kohalike elanike soovidega ning lahendama kiiremas korras linnaosa probleemid. “Peame murdma senise keskerakondliku käitumise, kus halduskogusse suhtuti kui detailplaneeringuid kooskõlastavasse kummitemplisse ning kuhu linnaosavanem jõuab vaid kaks korda aastas. Halduskogu peab kuulama elanike soove ning kaasama eksperte, et lahendada linnaosa ees seisvad väljakutsed. Näiteks valmistab inimestele muret ühistranspordi korraldus, mille puhul peab olema inimestele tagatud mugav liikumine ka linnaosa siseselt,” selgitas Kristiine halduskogu esimees Maris Sild. Maris Sild ootab linnaosavanemalt vastuseid, miks ta pole jätkuvalt tegelenud linnaosasse raamatukogu rajamisega, lahendanud bussiliikluse probleeme ning lasknud teede ja tänavate olukorral järjest halvemaks minna. “Samuti nõuavad lapsevanemad lasteaedade ja koolide juures turvalisuse tagamist. Linnaosavanem peab edaspidi vähemalt kord kvartalis andma halduskogule sisulise ülevaate linnaosas tehtust,” rõhutas Maris Sild. “Tallinna opositsioonierakondadel tuleb teha koostööd, et taastada halduskogude oluline roll linnaosade arengu planeerimisel. Loodan, et üsna pea suudame üheskoos tuua värskust ka teistesse stagneerunud halduskogudesse ning ka linnavolikogusse” lisas Maris Sild. Eile Kristiine halduskogu istungil toimunud esimehe valimisel toetas Maris Silda 9 ning Vladimir Velmani 7 liiget. Maris Sild on Tallinna linnavolikogu liige ning Noorte Sotsiaaldemokraatide president. Ta õpib Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö erialal.

Tallinna linnavolikogu ei toetanud õpetajate abide palgatõusu

Eilsel Tallinna linnavolikogu istungil oli muude teemade osas päevakorras ka lasteaednike palgatõus. Loomulikult on iseenesest tore ja äärmiselt vajalik, et palgad tõusevad. Pedagoogide palgad saavad olema 800 eurot ja pedagoog-metoodiku oma 922 eurot. Murekohaks on hoopis õpetajate abide palk, mis tõuseb 426 euroni, mis teeb netosummana kõigest veidi üle 350 euro ja on suurusjärgult õpetajate palgas kaks korda väiksem. Kindlasti ei ole õpetaja abi töö kuidagi vähem väärtuslik kui teiste oma. Lisaks ei tööta õpetaja abid enamasti täiskoormusega, mis teeb palganumbri veelgi väiksemaks. Seetõttu pidasime Sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga äärmiselt oluliseks teha eelnõusse muudatusettepanek, millega tõuseks õpetajate abide palga alammäär 500 euroni. Õpetajate abid on lasteaedades õpetajate parem käed ja teevad samamoodi tänuväärset tööd, mida ei saa kuidagi mitteoluliseks pidada. Nii linnavalitsus kui ka koalitsioon, kes on korduvalt öelnud, et väärtustavad õpetajate tööd, otsustasid antud ettepanekut mitte toetada ja hääletasid selle maha.