Category Archives: Noorte tööpuudus

Pakkusime välja lahendused noorte tööpuuduse leevendamiseks

Eesti on liitunud küll noortegarantii põhimõttega, kuid samme reaalsete lahenduste suunas pole valitsuse poolt näha olnud. Seetõttu esitasime Sotsiaalministeeriumile noorsotsidega noorte tööpuuduse lahendusmeetmete paketi, mille eesmärk on tööhõive suurendamine ning noorte ettevalmistamine tööturul hakkamasaamiseks.

Noorsotsid tegid ettepaneku noorte tööpuuduse leevendamiseks tõsta koolikohustust

Eestis on 40 000 NEET noort. Need on noored, kes ei tööta ega õpi. Eurofondi arvutused näitavad, et NEET noortega iga-aastased kulutused Eestis on 1,5% SKP-st. Neid noori on nimetatud Euroopas ka kadunud põlvkonnaks. Negatiivne esimene kogemus tööturul ja pikajaline töötus noores eas mõjutab nii edasisi võimalusi tööd leida kui ka tulevasi sissetulekuid.

Noorte tööpuudus vajab kohest tegutsemist

Euroopas on hetkel 5,5 miljonit noort, kes on töötud. Osades riikides on olukord lausa nii hull, et iga teine noor on töötu. Eestis olukord selline veel ei ole, kuid kui probleemiga koheselt tegelema ei hakata võib olla tänane Hispaania ja Kreeka reaalsus meie homne päev.