Category Archives: Noortekeskused

Kaasettekanne Tallinna Noorsootöö Keskuse tegevuse lõpetamisel

12. juunil toimunud linnavolikogu istungil olin ma komisjonipoolne kaasettekandja TANi tegevuse lõpetamise punkti juures. Volikogu aseesimehe jaoks tekitas mu kõne veidi ärevust, nii et ta otsustas mind vahepeal segada ja paluda teemas püsida. Tegelikult oli komisjoni istungil toimunud arutelu tõepoolest üsna vastuoluline ja enne kui komisjon mind kaasettekandjaks määras, ütlesin avalikult välja, et antud eelnõu vastu olen. Olukorras, kus ühel erakonnal on volikogus absoluutne enamus, võikski edaspidi heaks tavaks olla, et kaasettekandja tuleb opositsiooni poolt. Lisaks sellele toimus enne istungit volikogu ees ka paduvihma käes meeleavaldus. Istungil peetud kõne aga ise siin: Austatud linnavolinikud! Eile toimunud haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul oli arutlusel Tallinna Noorsootöö Keskuse tegevuse lõpetamine. Komisjon otsustas antud eelnõud toetada häältega 8 poolt ja 3 vastu. Mina soovitan austatud linnavolinikel hääletada antud eelnõu vastu. Tallinnas kehtinud süsteem, kus osad noortekeskused kuuluvad linnaosade alla ja osad Tallinna Noorsootöö Keskuse alla, vajab kindlasti muutust, selles ei kahtle ilmselt keegi. Kahe süsteemi paralleelne kehtimine jätkuda ei saa. TANi sulgemine jõudis aga avalikkuse ette ja asjaosalisteni vähem kui kaks nädalat tagasi. Minu jaoks on lubamatu, et nii olulise teema puhul kiirustatakse ja tegutsetakse mõtlematult. Noorsootöö keskmes ja kõige enam selle poolt mõjutatud on loomulikult noored ise. On kurb tõdeda, et noortevolikogu poole pöörduti alles siis, kui eelnõu oli põhimõtteliselt valmis, mitte eelnõu koostamise etapis. Oleme sotsiaaldemokraatidega seisnud alati avatud ja läbipaistva linnajuhtimise ja huvigruppide kaasamise eest. Hetkel on huvigruppe kaasatud parimal juhul ainult paberil ja tegelikust kaasamisest me rääkida ei saa. Ka Heidi Paabort, Eesti Avatud Noortekeskuste tegevjuht ütles oma eilses Postimehe artiklis, et ei saa mööda minna inimestest, eriti noorsootöötajatest, kes selle kõik ellu peavad viima. Noortevolikogu arutas noortekeskuste süsteemi tegelikult juba aasta tagasi, kui ma noortevolikogu liige olin ja siis leiti, et kõik Tallinna noortekeskused tuleks viia TANi alla kokku ja samas muuta ka noortekeskuste koostöö linnaosade tõhusamaks ja paremaks. Antud arvamusega aga ei arvestatud. Eelnõudega tutvudes ja ka eilsel komisjoni koosolekul oli selgelt näha, et puudub plaan, kuidas pärast TANi sulgemist üleminek toimub. Räägitakse müstilisest kvaliteedi ja külastuste arvu tõusust, kuid õhku jääb rikkuma suur küsimus, et kuidas seda plaanitakse teha. Pigem räägitakse sellest, et vaatame seda sügisel. Nii aga niivõrd põhjalikke muudatusi ei tehta. Hetkel lõhutakse kümne aasta jooksul loodud Tallinna parimat ja tugevamat noorsootöö kompententsi, mis on koondunud TANi. Noored ei püsi Tallinnas oma linnaosas paigal. Üha enam elatakse ühes linnaosas, käiakse koolis teises ja noortekeskuses hoopis kolmandas. Minu enda näide, mis pärineb küll kümne aasta tagusest ajast – elasin Kristiine linnaosas, koolis käisin Kesklinnas, noortekeskuses aga hoopis Lasnamäel. Seetõttu on võtmeküsimuseks see, kuidas noortekeskused suudavad omavahel koostööd teha ja olla avatud kõikidele Tallinna noortele, hoolimata sellest, millises linnaosas nende ametlik elukoht on. Siiani on aga kahjuks näha olnud, et head koostööd suudavad teha küll Tallinna Noorsootöö Keskuse all olevad noortekeskused, aga linnaosade noortekeskuste vaheline koostöö on olnud siiani üsna nõrk. TANi all olevad noortekeskused on töötanud ühtse süsteemina – noortekeskuste vahel on liikuvus, see on võimaldanud vahetada omavahel vajadusel nii vahendeid kui ka töötajaid. Lisaks sellele tekitab muret ka vähemate võimalustega noortele tegevuste pakkumine ja võimaluste säilimine. Ka need ohud on maandamata ja pole selgeid vastuseid ja plaani kuidas seda plaanitakse teha. Hirmutav oli lugeda Kesklinna linnaosavanema Mihhail Korbi paari päeva tagust artiklit, kus ta lõpetuseks lubas, et Kesklinna noortekeskusest saab teistele kõva konkurent. Ma olen veendunud, et Tallinna noortekeskused ei peaks olema konkurendid üksteisele, vaid töötama ühiselt Tallinna noorte nimel. Eelnõu jõustumisel on oht, et noortekeskuste tegevusprogrammid võivad hakata otseselt sõltuma valitsevasse parteisse kuuluvast linnaosavanemast. Me ei soovi, et noortekeskused muutuksid Keskerakonna noortekogu kontoriteks. Meie eesmärgiks peaks olema meie tulevik – noored ja noortele paremate võimaluste pakkumine, kuid antud eelnõu seda kindlasti ei tee. Julgen hoopis öelda, et antud eelnõu lõhub kompententsi, mis on TANis pika aja jooksul loodud. Seega kuigi hariduskomisjon otsustas eelnõud toetada, palun ma austatud linnavolinikel hääletada antud eelnõu vastu ja seeläbi näidata oma toeust noortele. Võtame aja maha ja teeme niivõrd olulisi otsuseid läbimõeldult, mitte kiirustades!