SDE Tartu Linnavolikogus

Gea Kangilaski

Eesti Seksuaaltervise Liidu projektijuht

E-mail: geakoverjalg@gmail.com

Tel: 5213295

Fraktsiooni esimees

Arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees

 

Kadri Leetmaa

Tartu Ülikooli inimgeograafia teadur
E-mail: kadri.leetmaa@gmail.com

Tel: 55 694019

Revisjonikomisjoni esimees

 

Marju Lauristin

Tartu Ülikooli emeriitprofessor

E-mail: marju.lauristin@ut.ee

Tel: 5138669

Hariduskomisjoni aseesimees

 

Heljo Pikhof

Riigikogu liige, jurist

E-mail: heljo.pikhof@riigikogu.ee

Tel: 5119637

Sotsiaalkomisjoni liige

 

 

Ott Maidre

Õpetaja

E-mail: ott.maidre@gmail.com

Tel: 5534717

Linnavarakomisjoni liige

 

 

Lemmit Kaplinski

Eesti Trükimuuseumi juhataja
E-mail: lemmit@tartuensis.com

Tel: 511 86 19

Fraktsiooni aseesimees

Kultuurikomisjoni liige

<a

Asko Tamme

Tartu O. Lutsu nimelise Linnaraamatukogu direktor

E-mail: tamme.asko@gmail.com

Tel: 5340 2784

Majanduskomisjoni liige

Puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni liige

Arengu- ja planeerimiskomisjoni liige

 

Piret Uluots

Lasteaiaõpetaja

E-mail: pirul@hot.ee

Tel: 5524734

Hariduskomisjoni liige