Tag Archives: tugispetsialistid

Heljo Pikhof: erivajadustega laste toetamine peab saama haridusministeeriumi prioriteediks

Sotsiaaldemokraadid esitasid täna haridusminister Jaak Aaviksoole arupärimise, et saada teada, kuidas lähevad omavahel kokku erivajadustega lapsi puudutavad dokumendid ja tegelik elu. „Tavakoolis suureneb üha enam hariduslike erivajadustega laste arv. Peamised põhjused, miks lapsi erivajadustega õpilaste hulka arvatakse, on nende õpiraskused, aga ka käitumishäired. Mida varem lapse probleem avastatakse, seda kergem on teda aidata. Vastasel juhul hakkavad põhikoolis probleemid kuhjuma,“ lausus Heljo Pikhof.

Heljo Pikhof: palgatõus nii õpilase kui ka õpetaja arvelt

Aastataguse õpetajate streigi peale ei jäänud valitsusel muud üle kui lubada: tõstame kooliõpetajate alampalka. Käesolevaks aastaks on valitsus alampalga suuruseks nimetanud 715 eurot. Linnuke kirjas! Paraku on selle linnukese hind vaevu võrseid ajanud kooli tugiteenuste süsteemi lõhkumine ning koolipidajate ja koolmeistrite täielik teadmatus, mida toob homne päev.