Rein Randver: Võimaluse jalutada leiad alati

Rein Randver 2015Eesti Kepikõnni Liit moodustati juba 2003. aastal. Selle aja jooksul on liidu tegevus arenenud jõudsasti. Eelmisel aastal oli meil juba 27 liiget, harrastajaid aga tegelikult tuhandetes. Meie eesmärk ei olegi niivõrd suurendada enam liikmete arvu, kuivõrd selle tegevuse kvaliteedi tõstmine. Arengukava 2016- 2020 aastani näeb ette pakkuda jõukohast ja meeldivat liikumisvõimalust neile, kes ei ole veel sobivat harrastusviisi leidnud.

Vähemalt kaks korda nädala käib keppidega kõndimas ligikaudu 30 000 inimest. See on üldine hinnang koostöös kepikõnnivarustust müüvate ettevõtetega. Peame siiski oluliseks täpsemat ülevaadet ja selleks teeme uuringu regulaarse kepikõnni harrastajate arvu määramiseks. Samas kutsume inimesi ja organisatsioone meiega jätkuvalt liituma. Kepikõnniliidu eesmärk on kepikõnni arendamise kaudu tervise ja aktiivse eluviisi edendamine Eestis.

Ka Valgamaa linnades ja maa-asulates on märgata keppidega kõndivaid inimesi ja tuleb tunnistada, et meil on selleks häid võimalusi. Valgast viib välja kaks küllaltki pikka kergliiklusteed, niisuguseid ideaalseid võimalusi on ka Tõrva ja Otepää ning Sangaste ümbruses. Aga keppidega kõndimiseks ei pea olema tingimata eriline kergliiklustee, vaid selleks sobivad ka muud korralikud metsarajad või külavaheteed. Kepikõnniliit jätkab koostööd sihtasutusega Eesti Terviserajad ja nõustab vastavaid keskusi ning terviseradu kepikõnniks sobilike radade planeerimisel ja väljaehitamisel. Tahame panna kõigi terviseradade infotahvlitele välja ka lühiinfo kepikõnni tehnika ja harjutamise metoodika kohta. Koos Riigimetsa Majandamise Keskusega jätkame kepikõnni tutvustamist matkaradadel liikujatele ja kavatseme koos viia läbi vastavaid üritusi.

Kogu tegevuse parendamiseks ja edendamiseks on uue perioodi arengukavas välja toodud meetmed huvitatute koolitamiseks ja kutsekvalifikatsiooni omistamiseks. Alates 2015. aastast alustati üle Eesti  „Kepikõnni Ekspressi” nime all projektipõhist kepikõnni koolitust harrastajatele ehk inimestele, kes soovivad iseenda jaoks kepikõnnist enam teada. Liit püüab igal aastal  motiveerida harrastajate koolitusi läbiviivaid juhendajaid.

Samuti korraldatakse igal aastal koolitusi juhendajatele, kes annaksid edasi rahvuslikelt ja rahvusvahelistelt treeneritelt saadud teadmisi kepikõnnist huvitatutele. Juba praegu on koolitatud juhendajaid tublisti üle saja. Ka juba juhendajateks saanutele korraldatakse täiendkoolitusi. Sellised seminarid toimuvad reeglina vähemalt kord aastas. Edaspidi on kavas korraldada ka kepikõnnitreenerite kutseeksameid. Veelgi tõstaks kepikõnnialast kompetentsi Eestis, kui saaksime oma esimesed rahvusvahelise staatusega treenerid. Nendel oleks õigus läbi viia juhendajate koolitusi.

On kavandatud laialdane kepikõnnialane teavitustöö. Trükiste, metoodiliste materjalide ja sellealase raamatu väljaandmisega, propageerime kepikõndi meedias ja virtuaalkeskkonnas. Meie tegevuse edu aluseks on ka tihe koostöö haridus- ja sotsiaalministeeriumidega ja rahvusvahelise kepikõnniorganisatsiooniga.

Niisiis kasutagem suviseid ilusaid ilmu ja kauneid radasid selleks, et end keppidega kõndides heasse vormi viia. See kõndimisviis annab rohkematele lihasgruppidele tegevust kui tavaline kõnd. Kutsu ka naabrinaine või –mees kaasa, koos on lõbusam!

Rein Randver
Eesti Kepikõnni Liidu president

See sissekande postitati kategooriasse Arvamused. Lisa otselink järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Tere e-posti aadress ei avaldata. Vajalikud väljad on märgitud: *

*


*

Kasutada saab järgmisi HTML märksõnu: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>