Võimaluste Valga – sotside valimisprogramm Valga vallas

Võimaluste Valga – töökohad, ettevõtlusvõimalused, hoolivus.

2017. aasta lõpus ühinevad Valga linn ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad üheks tugevaks omavalitsuseks – Valga vallaks. Valga sotsiaaldemokraatide eestvedamisel hakkavad linn ja maapiirkond teineteist täiendades ja toetades pakkuma veelgi paremat keskkonda elamiseks, töötamiseks ja ettevõtluseks. Igal Valga valla elanikul peab kodukohas olema hea ja turvaline elada.

Sotsiaaldemokraatide juhitud võimaluste Valga pakub kõigile:

 • võimalusi hea ja tasuva töö leidmiseks;
 • mitmekülgseid ja omavalitsuse poolt toetatud ettevõtlusvõimalusi;
 • hoolivat ja turvalist elukeskkonda. 

Töökohtade tekkimiseks ja palga tõstmiseks:

 • loome ettevõtjate ja võimalike investorite jaoks ladusa info- ja abisüsteemi ettevõtte loomiseks või laiendamiseks. Koostame avaliku veebilehe siinsete vabade maade, hoonete ja ettevõtlusvõimaluste kohta;
 • tõstame Valga ettevõtluse uude hiilgusesse – otsime kontakte ja teeme koostööd suurettevõtjatega Eestis ja välismaal, et tuua siia hästitasustatud töökohad;
 • toetame ettevõtjate nõustamist, et lihtsustada tootearendust ja jõudmist eksportturgudele;
 • toetame osalise töövõimega inimeste tööturule jõudmist, et kõigil on võimalik majanduse ja ühiskonna arendamisse panustada;
 • ehitame lõvidega maja (Kuperjanovi tn 12) tänapäevaste korteritega üürimajaks ja õpilaskoduks. Toetame ajakohaste üürikorterite ehitamist, et aidata ettevõtjatel hoida ja leida Valgas häid töötajaid. Samuti aitame noortel peredel leida oma kodu Valga vallas;
 • loome noortele ettevõtlusmaja, kus saavad tegutseda õpilasfirmad ja alustavad noored ettevõtjad. Toetame ettevõtlikke noori koolituste ja sportimisvõimalustega ning pakume abi toodete ja teenuste arendamisel;
 • loome paindliku lastehoiuteenuse, et kõigil on võimalik pere kõrvalt õppida või tööaega paindlikult valida;
 • tagame, et lapse saab lasteaeda panna maksimaalselt kolme kuu jooksul avalduse esitamisest;
 • toome siia riigiasutuste töökohti Tallinnast. Toetame kaugtöövõimaluste ja -oskuste arendamist;
 • korraldame koos Töötukassa ja Valka kihelkonnaga regulaarseid töömesse töökohtade pakkumiseks ja leidmiseks;
 • suurendame hoolekandekohtade arvu ja loome uusi hoolekandeteenuseid sh taastusravivõimalusi. Hoolekandesektori ehk hõbemajanduse arendamisega anname paljudele tööd ja ühtlasi lihtsustame töötavale inimesele lähedaste hooldamist. 

Ettevõtlusvõimaluste parandamiseks:

 • rekonstrueerime tööstusalade juurde viivad teed ja pakume investoritele maad ettevõtete loomiseks;
 • toetame noorte ettevõtlusõpet ja aitame õpilasfirmadel saada päris ettevõteteks. Kasutame ja toetame noorte oskusi (nutikate) ettevõtete loomisel ja turundamisel;
 • toetame kiire internetiühenduse jõudmist kõigi ettevõtete ja majapidamisteni;
 • toetame väikeettevõtteid turundamisel ja eksportturgude leidmisel;
 • muudame Vabaduse tänava Valgas tänavakultuuri ja -ärisid toetavaks linnaruumiks;
 • korraldame ettevõtjate kooskäimisi, et saada soovitusi piirkonna arendamiseks. Teeme ettevõtetega koostööd Valga paremaks tutvustamiseks maailmas;
 • ehitame valmis Valga vanalinna keskväljaku, Valga-Valka ühise piiriala ja meelitame sinna uusi ettevõtteid ning tekitame töökohti. Äratame ellu ja paneme särama Valga kesklinna;
 • leiame investori, kellega koos ehitada Valga linna veekeskus;
 • loome atraktsioone ja tegevusi, mis võimaldavad kohalikel ja külastajatel Valga piirkonnas rohkem vaba aega veetanäiteks arendame Valga militaarteemaparki, Valga ja Õru disc golf’i parke, Lüllemäe tervisespordikeskust jne;
 • jätkame mahajäetud räämas hoonete lammutamist. Pakume vaba ja korrastatud maad ettevõtluseks;
 • väärtustame valla käsitöölisi. Kingime külalistele siinse käsitööna valminud meeneid. 

Valga hoolivamaks muutmisel:

 • tagame palgatõusu omavalitsuse palgal olevatele kultuuri-, haridus- ja sotsiaaltöötajatele;
 • teeme väikelastega peredele elukeskkonna mugavamaks, sealhulgas kohandame kõnniteed, ristmikud ja ühistranspordivahendid lapsekäruga liikumiseks. Ehitame avalikke mänguväljakuid küladesse ja linna parkidesse;
 • toetame korteriühistuid probleemide lahendamisel ja anname nõu kortermajade täiustamiseks. Koostame kortermajade jaoks vajalikud planeeringud (parkimine, mänguväljakud, puhkealad);
 • toetame kortermajade piirkondade kvartalisiseste teede ja tänavavalgustuse parandamist;
 • loome Valga linna vabaõhukontsertide väljaku, et oleks kus laulda, tantsida ja vabaõhuetendusi nautida;
 • toetame elanikke kogukonnaprojektide elluviimisel. Loome Valga valla kõigisse keskustesse ja linnaasumitesse kogukonna kokkusaamiseks vajalikud ruumid ja toetame nende tegevust;
 • korrastame Peebu pargi ja Räni pargi ning ehitame sinna mänguväljakud;
 • ehitame uueks Valga Priimetsa kooli ja parandame õppetingimusi Valga põhikoolis;
 • jätkame hariduse andmist ja haridusasutuste ajakohastamist kõigis Valga valla koolides;
 • ehitame Valga haiglasse perearstikeskusele ja erakorralise meditsiini osakonnale (kiirabile) tänapäevased ruumid;
 • loome eakate nõukogu ja aktiivse noortevolikogu, et eri eagruppide arvamused saaksid enam kõlama ja arvestatud;
 • pakume välja lahendused ühisveevärgi korraldamiseks suuremates asumites ja keskustes;
 • renoveerime Valga noortekeskuse. Tagame, et vallas oleks noortel kõikjal põnevaid ja sõbralikke kohti, kus organiseeritult ja huvitavalt aega veeta;
 • ehitame jäähalli ja täiendava spordihalli;
 • ehitame seni pimedatele tänavatele ja bussipeatustesse ajakohase välisvalgustuse. Turvalisuse eesmärgil ei kustutata tänavavalgustust öisel ajal;
 • korraldame ühistranspordi selliselt, et sõit tööle, kooli, huviringi ning arsti juurde on tagatud kõigile valla elanikele;
 • võitleme koolikiusamisega ja tagame, et kõigi laste kool ja koolitee on turvaline;
 • teeme huvitegevuse igale lapsele kättesaadavaks, mitmekesiseks ja taskukohaseks. Kohandame ühistranspordi selliselt, et osalemine on võimalik kõikjalt ja kõigile;
 • jätkame tasuta hommikupudru pakkumist koolides ja laiendame seda lasteaedadesse;
 • loome leinajate tugigrupi. Aitame lähedase kaotanul leinaga toime tulla kogemusnõustamise abil;
 • jätkame ja laiendame väärikate ülikooli tegevust;
 • ehitame katusealuse ja kaameratega jäätmemajad sorteeritavate jäätmete avalike kogumispunktide ümber, et hoida ära prügistamist;
 • hoolitseme selle eest, et ka venekeelne kogukond on informeeritud ja kaasatud;
 • toetame kogukonnapõhist üksteise abistamist, näiteks kogukondlikku sõidujagamist ehk sotsiaalset Uberit;
 • teeme koostööd politseiga, et võtta kontrolli alla probleemsete piirkondade ja isikute tegevus Valgas. Suurendame valvekaamerate arvu;
 • loome Valga gümnaasiumile õpilaskodu;
 • korraldame iga kuu vähemalt ühe suurema ürituse, mis on suunatud lastele ja noortele;
 • puhastame Sooru järve ja kavandame uue puhkeala. Koostöös Valka Kihelkonnaduumaga parandame Pedeli jõevee ja paisjärvede olukorda;
 • tõstame mitmete koostööprojektide ning üritustega elanike teadlikkust tervislikest eluviisidest;
 • toetame täiskasvanute huvitegevust ning kultuurse ajaveetmise mitmekesisust. Valla rahvamajades jätkub tegevus ja seal tegutsevad kultuurikollektiive toetatakse ka edaspidi;

Valga valla kõiki kaasaval arendamisel lubavad Valga sotsiaaldemokraadid:

 • juhtida omavalitsust vastutustundlikult ja korruptsioonivabalt;
 • muuta asjaajamine mugavaks ja kiireks;
 • arendada Valga valda tasakaalustatult ja luua uues omavalitsuses ühtsustunne.

Vali Valga sotsiaaldemokraadid ja võimaluste Valga saab teoks!

See sissekande postitati kategooriasse Arvamused. Lisa otselink järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Tere e-posti aadress ei avaldata. Vajalikud väljad on märgitud: *

*


*

Kasutada saab järgmisi HTML märksõnu: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>