Kalev Härk: “77 head asja, mis on Valgas toimunud 77 kuu jooksul”

11. märtsil 2011 valis Valga linnavolikogu mind Valga linnapeaks, seega augustis täitus mul selles ametis 77 kuud. Mul on olnud õnne ja see aeg on olnud viljakas ning sündmusterohke. Tegin valiku sündmustest ja investeeringutest, mis minu arvates on olnud kõige olulisemad ja tulevikku muutvamad Valga jaoks – kandidaate oli ligi paarsada. Lisasin ka 7 asja, mis on veel pooleli, kuid mõjutavad pärast teoks saamist Valga arengut positiivselt.

1. Valgamaa Kutseõppekeskuse uue õppehoone ja õpilaskodu avamine (2011)

2. Kungla teatritrupp tõi välja muusikali Nipernaadi, mis osutus väga menukaks (2011)

3. Buratino ja Pääsukese lasteaedade soojustamine saastekvoodi müügist saadud raha eest (2011)

4. Valga ettevõtjate spordipäeva (2011) ja hommikusöökide (2014) traditsiooni alustamine

5. Valga linna noortevolikogu tegevuse alustamine (2011-2013) Kahjuks on nüüd soikunud, kuid vaja ellu äratada!

6. Valga hariduskonverentside traditsiooni alustamine (2011-2017 kokku seitse konverentsi)

7. Valga-Valka hiljem Liivimaa noorteorkestri tegevuse algus (2011) ja Jose Page Ramireze asumine tööle muusikakooli õpetajaks ja orkestrijuhiks (2013)

8. Valga linna lehe väljaandmise algatamine (2011)

9. Valgas käivitus Toidupank (2013)

10. Täielikult renoveeriti Viadukti tänav, mille käigus ehitati kõrgemaks raudteesillad, et veokid mahuksid nende alt läbi sõitma (2011)

11. Valga linnale omistati Stenbocki Majas toimuval pidulikul tseremoonial Eesti Vabariigi peaministri Andrus Ansipi ja ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee presidendi Elle Kulli poolt Laste ja noortesõbraliku linna sertifikaadid (2011)

12. Viidi mustkatte alla Savi tänav ja remonditi Viljandi tänav (2011)

13. Linna sotsiaaltöötajatele ja Valga haiglale saadi kokku viis elektriautot. Nende jaoks ehitati välja laadimispunktid linnavalitsuse ja haigla juures (2012)

14. Rekonstrueeriti Võru tänava autode ja Pika tänava jalakäijate raudteeületuskohad (2012)

15. Otsustati Valga gümnaasium ümber korraldada ainult gümnaasiumiastme klassidega kooliks. Selle tulemusel avanes võimalus saada investeering J. Kuperjanovi 10 koolimaja täielikuks rekonstrueerimiseks riigigümnaasiumiks (2011)

16. Valka kunstikoolis tõlgiti läti keelest eesti keelde 6 õppeprogrammi, mille alusel hakkavad Eesti õpetajad lapsi õpetama. Sellega muutus Valka kunstikool täielikult kakskeelseks ja mõlemas keeles tasemeharidust andvaks huvikooliks (2012)

17. Valga linn astus MTÜ Läti-Eesti Instituut liikmeks, millega tekkis kahte linna ja riiki ühendav ainulaadne ühiskasutus (2012)

18. Täielikult uuendati Valga staadioni murukate (2012)

19. Alustati Pedeli jõe poolsaarel toimuvate Jõekääru kontsertide traditsiooni (2012)

20. Projektiga loodi Valga linnas tegutsev kaugtöökeskus (Valgas juhtkeskus, kaugtööpunktid Võrus ja Põlvas), kus peamiselt osutatakse OÜ-le Kontaktikeskus telefonimüügi teenust (2012). Tegutseb siiani

21. Ehitati mustkate Nurme tänavale (2012)

22. Valga linna reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine (2013)

23. Koostati Valga ja Valka ühised suured seinakaardid, mis kingiti ka kõikidele koolidele (2013)

24. Suurendati linna poolt makstavat sünnitoetust ja kooli mineva lapse toetust (2013)

25. Taastati matusetoetuse maksmine (2013)

26. Valga linna paigaldati National Geographicu kollane raam ning märgiti selle asukoht ka temaatilisele turismikaardile (2013)

27. Korraldati kultuuri- ja spordialaste mittetulundusühingute liikmetele esmakordselt ühine pidu ja see on saanud aasta alguse traditsiooniks (2013)

28. Korrastati Nipernaadi kuju ümbrust, tehti kuju paremini nähtavaks ja valgustatuks (2013)

29. Tööle asus linnaarhitekt Jiri Tintera (18.03.2013), kellest on saanud üks juhtivaid linnaruumi arengu eestkõnelejaid Eestis

30. Valmis J. Kuperjanovi tn, Vabaduse tn ja Kesk tn ringristmik (2013)

31. Renoveeriti Raudtee, Laatsi ja Tehnika tänavate teekatted (2013)

32. August Gailiti novelliauhinna on saanud Kärt Hellerma (2013), Ervin Õunapuu (2015), Maimu Berg (2017)

33. Renoveeriti muusikakooli II korrus (2013)

34. Renoveeriti Kungla tänav täies ulatuses ja Vahtra tänav osaliselt (2013)

35. Taastati ja avati Valga Vabadussammas. Osales Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves (2013)

36. Rekonstrueeriti täies laiuses J. Kuperjanovi tänav kesklinnast kuni Pika tn ristmikuni (2013)

37. Renoveeriti Kungla 16 koolihoone, milles hakkas tegutsema Valga Põhikool (2013)

38. Alustati Valgas huvitegevuse messide korraldamist, et kooliaasta alguses oleks kergem leida endale sobiv huvikool või -ring (2013)

39. Renoveeriti Valga jaamahoone fassaad ja peasaal. Jaamahoones on saanud nüüd ka kontserdipaigaks (2013)

40. Ehitati Valga Avatud Noortekeskuse piirdeaed (2014)

41. Valga käsipalliklubi Käval võitis Eesti esiliiga (2014)

42. Omandati ja lammutati mahajäetud ja räämas kauplusehoone Vahtra 1

43. Rekonstrueeriti Jaani kiriku torn (2014)

44. Toimus Valka laululaval J. Cimze 200. sünniaastapäevale pühendatud Liivimaa laulupidu “Cimze kood” (2014)

45. Renoveeriti Allika tänav (2014)

46. Valgas toimus ajaloo suurima osalejate arvuga Võidupüha paraad, kus osalesid Eesti ja Läti presidendid (2014)

47. Avati Valgas digitaalne 3D tehnoloogial põhinev kino (2014)

48. Lõppesid Valga veemajandusprojekti tööd, millega sai välja vahetatud kogu linna vee- ja kanalisatsioonivõrgustik. Rekonstrueeriti 11,1 km ja ehitati 16,9 km ulatuses uusi veetorustikke, rekonstrueeriti 9,7 km ja ehitati 15,9 km ulatuses uusi isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, paigaldati 10 reoveepumplat ja ehitati 2,2 km ulatuses uusi survekanalisatsiooni torustikke (2014)

49. Renoveeriti Kungla 26 asuv kunstmuruväljaku olmehoone, vana hoone lammutati (2014)

50. Alustati Valga Väärikate Ülikooli tegevust (2015)

51. Valga keskraamatukogu avas Valga jaamahoones esmakordselt ränduriraamatukogu (2015)

52. Viidi läbi rahvusvaheline arhitektuurikonkurss Valga vanalinna taastamiseks ja tänapäevaseks linnaruumiks ümberkujundamiseks (2015), sõlmiti ehitusleping ja alustati rekonstrueerimist (2017)

53. Vanalinnas asuv hoone Raja 6 (endine postijaam) sai ühiste jõupingutustega üle võetud hoolimatult omanikult ja leidis uue hoolivama omaniku (2015)

54. Omandati ja lammutati varemetes Eesti-Läti piiril asunud Haru 2 kolemaja (2015)

55. Saadi linna kontrolli alla ja lammutati mahajäetud Pikk 21a ühiselamuhoone (2015)

56. Viidi valvekaamerate süsteem üle digitaalsele lahendusele ja suurendati kaamerate arvu 16ni

57. Alustati koos Töötukassaga töömesside korraldamist (2015)

58. Uuendati täielikult kogu linna tänavavalgustus ja mindi üle energiasäästlikule ja juhitavale led-tehnoloogiale. Vahetati on üle kahe tuhande valgusti ning ehitati poolsada kilomeetrit uusi liine (2015)

59. Valmis lastekodu Kurepesa peremaja, aadressil Jaama pst 7 (2015)

60. Rekonstrueeriti jaama ümbrus, loodi parklad 46 autole, varikatusega jalgrataste parkla kümnele jalgrattale ja neljale bussile varikatusega ooteala. Kokku loodi 532 meetri ulatuses jalg- ja jalgrattateid Allika ja Tehnika tänavale ning Jaama puiesteele (2016-2017)

61. Rajati kergliiklustee Valga linnas Lõuna ja Võru tänava ristist kuni Toogipalu kalmistuni ning teises etapis kuni linna piirini (2016-2017)

62. Alustasime koostööd Hispaanias, Galiitsia piirkonnas asuva Valgaga (2016)

63. Alustati Valga gümnaasiumi parimatele õppuritele stipendiumi maksmist (2016)

64. Omandati Riia 7 ja Riia 5 (endine kreisi ametiasutuste hoone ja vangla). Alustati hoone rekonstrueerimist uue katuse ehitamise ja fassaadi korrastamisega (2016-2017)

65. Alustati noorte omaalgatuslike projektide toetamist (2016)

66. Eesti apostliku õigeusu Issidori kiriku fassaad sai kaasaegse valgustuse (2016)

67. Valga ekstreemspordihall kolis uude kohta Võru tn 114 ja sai täiesti uue sisustuse (2016)

68. Hans Eineri 160. sünniaastapäeval anti välja kuulsa koolijuhi ja eesti keele edendaja elulooraamat (2016)

69. Renoveeriti J. Kuperjanovi 10 Valga Valge maja, mille sai endale kasutusse riigigümnaasium (2016)

70. Valga Soo tänava jääväljak sai uued piirded (2016)

71. Valga linn, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vald otsustasid ühineda uueks, suuremaks omavalitsuseks (2016)

72. Pika asjaajamise tulemusena saime sundvõõrandamise teel Valga linna kontrolli alla endise vesiveski (Tartu 2) hoone. Mälestisena tuleb see konserveerida ja sinna ümber on kavas ehitada vabaõhu üritusteks sobiv amfiteatri stiilis plats (2017)

73. Likvideeriti Metsa ja Pika tänava koledad garaažid (2017)

74. Rekonstrueeriti Neulandi tänav ja uue ülekatte sai Tartu tänav (2017)

75. Omandati J. Kuperjanovi 12 (nn lõvidega maja) hoone, mis on kavas renoveerida üürikorteritega majaks ja õpilaskoduks Valga gümnaasiumile (2017)

76. Taas alustas tegevust Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu (2017)

77. Vabariigi President Kersti Kaljulaid külastas Valga linna Pääsukese lasteaeda, Valka kunstikooli ning arutles Eesti-Läti piiriülese koostöö probleemide ja võimaluste üle (2017)

7 asja, mis on praegu pooleli ja muudavad oluliselt Valga tulevikku:

1. Valga vanalinna ehitamine esinduslikuks ja hubaseks linnaruumiks. Ehitusleping on sõlmitud ja 2018 suveks on uuele väljakule juba kokku lepitud tipptasemel kontsertetendusi (2018)

2. Valga ja Valka ühise piiriala korrastamine ja uute vabaõhuürituse koha väljaehitamine lagunenud vesiveski juurde. Rahvusvahelise arhitektuurikonkursi tulemusena on valmimas Sõpruse tänavast kuni Pedeli jõeni kogu piirala hõlmav lahendus, mis muudab kogu piirkonna tunduvalt atraktiivsemaks nii inimestele kui ettevõtlusele (2018)

3. Priimetsa kooli Vabaduse 13 kinnistul asuvate hoonete renoveerimine, uue spordihoone ehitamine staadionihoone kõrvale ja Vabaduse tänava ümberkujundamine tänavaärisid ja -kultuuri toetavaks alaks. Rahvusvaheline arhitektuurikonkurss on lõppenud ja alustatud on hoonete projekteerimisega. Koos koolihoone rekonstrueerimisega, tuleb uuendada ka Kungla-Vabaduse tänavate liikluskorraldust rahulikumaks ja tänapäevasemaks (2019)

4. Tööstusalade juurdepääsuteede rekonstrueerimine ja nendes alade asuvate tühjade kruntide pakkumine ettevõtluseks. Projekteerimine on lõppenud ja põhimõtteline heakskiit rahastamiseks olemas. Rekonstrueeritakse Saviaugu, Petseri, Männiku tänavad ja ehitatakse Viadukti-Vahtra-Pikk läbimurre (2018)

5. Valga haigla perearstikeskuse ja erakorralise meditsiini osakonna renoveerimine. Valga linnas asuvad perearstid saavad täiesti uued avaramad ja kaasaegsed ruumid. Kiirabi ja erakorralise abi jaoks ehitatakse ümber kogu praegune plokk (2018)

6. Võru tänava rekonstrueerimine (1. etapp Lõuna tänavast kuni linna piirini, 2. etapp Lõuna tänavast kuni Jaama-Vabaduse-Võru tänava ringini) (2018 ja 2020)

7. Ühinevate Valga linna, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla tulemusel tekkiv Valga vald (2018)

See sissekande postitati kategooriasse Arvamused. Lisa otselink järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Tere e-posti aadress ei avaldata. Vajalikud väljad on märgitud: *

*


*

Kasutada saab järgmisi HTML märksõnu: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>