Piirkonnast

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Valga piirkonnas on tublisid sotsiaaldemokraate kokku üle 300. Piirkonnas on moodustatud ka viis osakonda – Tõlliste, Valga, Sangaste, Helme-Tõrva ja Otepää.

Piirkonna juhatus

Esimees – Rein Randver, ettevõtja, Valga vallavolikogu liige

Sekretär – Katre Kikkas, õpetaja

Juhatuse liikmed

Jüri Teder

Meeli Tuubel

Rein Org

Madis Gross

Reet Kõvask

Karl Kirt, Tõrva vallavolikogu liige

Teet Reedi – Otepää osakonna esimees

Andrus Lepikov

Tarmo Tamm – Helme-Tõrva osakonna esimees, Tõrva vallavolikogu liige

Kalev Härk – Valga osakonna esimees, Valga vallavolikogu liige

Kaido Tamber – Sangaste osakonna esimees, Otepää vallavanem

Helju Hõbe – Naiskogu Kadri esindaja

Anne Viira – Vanemad Sotsiaaldemokraadid esindaja

Margo Metsoja – Noored Sotsiaaldemokraadid esindaja, Tõrva vallavolikogu liige

Piirkonna revident

Teresa Sale

Piirkonna koordinaator

Katrin Kare

E-mail: katrin.kare@sotsdem.ee

Volikogu esindaja

Madis Gross

Kaido Tamberg

Asendusliikmed:

Katre Kikkas

Tarmo Tamm