SDE Valgamaal

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on Valgamaal esindatud 6s omavalitsuses 13st.  Meie erakonna liikmed on esindatud Valga linna, Helme valla, Tõlliste valla, Sangaste valla, Otepää valla ja Tõrva linna volikogudes. SDE liikmetest juhivad omavalitsusi Kalev Härk Valgas, Tarmo Tamm Helmes, Madis Gross Tõllistes ja Kaido Tamberg Sangastes.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogus esindavad Valgamaad Kaido Tamberg ja Madis Gross ja asendusliikmetena Katre Kikkas ja Tarmo Tamm.