Elva vald

Elva vald tekib Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel. Uues vallas on ligi 14700 elanikku ning tulevase valla pindala on 650 km2

Elva vallas on: 

 • 8 lasteaeda
 • 8 kooli 
 • 5 noortekeskust
 • 12 raamatukogu
 • 2 huvikooli
 • 12 kultuuri-ja külamaja

Elva valla ühinemisleping sätestab järgmised ühinemise eesmärgid:

 • Juhtimisvõimekuse parandamine – spetsialiseerumine, pädevuste tõstmine, vähem juhte – rohkem oma ala spetsialiste
 • Kogu piirkonna jätkusuutlik areng muutuvates oludes (elanike vähenemine, majanduskulude kasv) – investeeringud kogu piirkonnas
 • Tasakaalustatud areng – teenuste kvaliteedi ühtlustamine, alumist taset tuleb tõsta, teenus peab igal pool vallas olema hea
 • Saavutada terviklik omavalitsus – majanduslikult, sotsiaalselt, kultuuriliselt, administratiivselt

Ühinejate kokkulepped: 

 • Volikogu – 29 liiget
 • Vallas on 1 valimisringkond
 • Valla keskus on Elva linnas ning piirkondadesse jäävad teenuskeskused
 • Valla soovil on võimalus moodustada piirkonnakogusid
 • Võõrandatud varast saadud tulu investeeritakse piirkonda, kus vara asub
 • Investeeringute puhul aluseks tasakaalustatud areng ja senised arengudokumendid

Eesmärgid avalike teenuste tagamisel 

 • Tagada võimalus elukohalähedase alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse saamiseks.
 • Ühinemise tulemusel ei sulgeta ühtegi kooli, raamatukogu, kultuurimaja või muud valla/linna elanikele olulist asutust ning arendatakse kogu valda ühtse tervikuna.
 • Kultuuritegevus jätkub praegustes asukohtades. Ühinenud vald võimaldab paremini koordineerida ja mitmekesistada kultuuritegevusi.
 • Raamatukogud jätkavad oma tegevust,
 • säilivad toetused vabasektorile.
 • Sotsiaalteenused ja toetused kehtestatakse kogu valla territooriumil ühesugustel alustel ja määrades.

Ühinemistoetuse investeeringud

 • Elva ujula (Elva)
 • Hellenurme mõis, lasteaed (Palupera)
 • Kentsi paisjärve taastamine (Konguta)
 • Käärdi lasteaed (Rõngu)
 • Palupera kooli ja Noortekeskuse kergliiklustee (Palupera)
 • Puhja teede kruusateedele tolmuvaba katte paigaldamine (Puhja)
 • Rannu kool, kooli rekonstrueerimine (Rannu)

Kokku ühinemistoetus ligi 2,5 miljonit eurot (katta tuleb ka ühinemiskulud)

 

Kommenteerimine on suletud