#teemaviide

Teemaviidete all kirjutame lahti meie meeskonna jaoks olulised märksõnad.

#avatus– oleme avatud headele ideedele ja erinevatele osapooltele.

#ettevõtlikkus– hindame ettevõtlikke inimesi ning kogukondade algatusi.

#hoolivus– peame oluliseks abivajajate aitamist ning ebavõrdsuse vähendamist.

#huviharidus– peab olema mitmekülgne ja kättesaadav.

#kodulähedanekool– lapsed peavad saama kvaliteetse hariduse oma kodulähedases koolis.

#kogukond– peame oluliseks kogukondade kaasamist.

#meie-tunne– peale ühinemist on oluline läheneda valla arendamisele terviklikult.

#piirkonnakogu– leiame, et piirkonnakogu aitab leida tasakaalu.

#poliitilinekultuur– peame oluliseks sisulisi arutelusid mitte üksteisele ärapanemist.

#tasakaal– peame oluliseks leida tasakaal keskuse ja piirkondade ning traditsioonide ja uuenduslikkuse vahel.

#traditsioonid– peame oluliseks kogukonna jaoks oluliste traditsioonide säilitamist.

#ühinemisleping– väärtustame ühinemislepingu kokkuleppeid.

#ühistransport– vajab nutikat inimeste vajadustest lähtuvat ülesehitamist.

Teemaviidete loetelu ei ole lõplik. Jälgige meie tegemisi!

Kommenteerimine on suletud