Autoriarhiiv: SDE Elva vald

Elva valla koalitsioon laienes

Kakskümmend Elva Vallavolikogu liiget ja viis vallavalitsuse liiget täiendasid Elva valla koalitsioonileppe juhtimis-, tegutsemis- ja koostöökokkulepet. Peale Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna moodustatud liidule lisandus Valimisliit Ettevõtlikud ning kolm volikogu liiget, kes jagavad tänaseid vallajuhtimise põhimõtteid. Vallavanem Toomas … Jätka lugemist

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri

Õnneks on vaja õppida

Õnneks on vaja õppida, kõlab haridus- ja teadusministeeriumi juhtmõte. See lause on andekas, tabav ja inspireeriv ning selle lause taga peaks seisma kogu hariduspoliitika nii riigi kui ka kohalikul tasandil. Õnneks on vaja õppida õpilastel, õpetajatel, koolijuhtidel, koolipidajatel ja hariduspoliitika … Jätka lugemist

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri

Avatud valitsemine ei ole pelgalt deklaratsioon

  Sõnapaar “avatud valitsemine” tekitab tihtilugu tunde, et tegemist on millegi umbmäärase ja ebarealistlikuga, deklaratsioon, mida armastatakse enne valimisi rõhutada ja võimule saades see unustatakse. Sotsiaaldemokraadid rääkisid valimiste eel avatud valitsemisest ning ka Elva valla koalitsioonilepingus on kokku lepitud, et … Jätka lugemist

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri

Raamatukogu kui võrratu kogukonnakeskus

Raamatukogude roll on ajas muutunud mitmekülgsemaks ning järjest enam räägitakse raamatukogust kui kogukonnakeskusest, kus saab peale raamatute laenamise ja ajalehtede-ajakirjade lugemise teha palju muudki. Rõngu raamatukogu hing on juba 55 aastat olnud direktor Laine Meos, kes hiljuti juhtis oma luuleridadega … Jätka lugemist

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri

Marika Saar: Haldusreform andis Elva sotsiaaltööle uue hingamise

Üks haldusreformi eesmärke ja ootusi on omavalitsuste suurem võimekus pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid, millest väga suure ja olulise osa moodustab kahtlemata just sotsiaalvaldkond. Nii ka Elva vallas. Elva vald moodustati kuue omavalitsuse vabatahtliku ühinemise tulemusena, see koondab 14 612 elanikku … Jätka lugemist

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri

Marika Saar: Eesti kool kardab muutusi

Maailm muutub kiiresti ja mõneski valdkonnas ennustamatult. Eesti suhteliselt konservatiivne koolisüsteem peab seetõttu muutuma paindlikumaks ja avatumaks, millele aitaksid kaasa nii koolijuhtide tähtajalised töölepingud kui näiteks nn õpetajavahetus. Mida varem suudame pakkuda tagasisidel põhinevat ja laste teadmisi arvesse võtvat õpet, … Jätka lugemist

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri

Marika Saar: Mida teha?

Tartumaa rahvastikuprognoos 2040. aastaks on positiivne, oleme Harjumaa järel ainus maakond, mis on kasvava rahvaarvuga, kuid üldpilt on nukker. Mida teha, et inimesed tahaksid elada väljaspool pealinna? Mida teha, et elu oleks võimalik ka väikelinnades ja maal? Tegevuste nimekiri saaks … Jätka lugemist

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri

Marika Saar: siililegi selge – haldusreform oli hädavajalik

Uutes omavalitsustes on päevavalgele tulnud üllatavaid otsuseid ja olukordi, mis on tekkinud just väikestes kogukondades tihedate omavaheliste suhete või vähese kompetentsuse tõttu. Loe edasi ⇾

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri

Maano Koemets ja Marika Saar: õige aeg uuendusteks

Vahest on vaja vaadata natuke suuremat pilti kui ühe omavalitsuste tegemised. Elva Vallavolikogu esimees Maano Koemets ja Elva abivallavanem Marika Saar kirjutasid loo sellest, et aeg oleks mõelda kohaliku omavalitsuse korraldusele sisulisemalt ning siinjuures on suur roll üleriigilisel omavalitsuste liidul.

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri

Marika Saar kinnitati Elva abivallavanemaks

Elva Linnavolikogu valis 7. novembri istungil Elva vallavanemaks Toomas Järveoja, kelle ettepanekul kinnitati Elva abivallavanemaks Marika Saar.  Marika vastutusvaldkondadeks on hariduse, noorsootöö, spordi, kultuuri, huvihariduse ja sotsiaalvaldkonna küsimused. Lisaks kinnitati ametisse veel kaks abivallavanemat- Heiki Hansen ja Mikk Järv. Marika Saar … Jätka lugemist

Rubriigid: Uncategorized | Kommenteeri