Elva valla koalitsioonileping on sõlmitud

Eile, 24. oktoobril sõlmiti Hellenurme vesiveskis Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna vahel Elva valla koalitsioonileping.

Rohkem pilte leiad SIIT

Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna
Elva valla koalitsioonileping 2017-2021

 Hellenurme, 24.10.2017

Ühendame oma kogemused ja nutikuse, et arendada Elva valda kui tervikut, piirist piirini ning inimesest inimeseni ja kujundame üheskoos Elva vallale tugeva identiteedi. Valla juhtimisel lähtume avatud valitsemise põhimõtetest, mis tähendab ausat ja läbipaistvat juhtimist, kus olulisel kohal on elanike kaasamine.

Koalitsioon lähtub oma töös Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla (sealhulgas endise Puka valla üle antud kuus küla) vahel sõlmitud ühinemislepingust. Tulenevalt ühinemislepingust ehitame Elvasse ujulaga spordihoone, Käärdisse lasteaia, Paluperasse ja Hellenurme kergliiklusteed, remondime Rannu kooli, taastame Kentsi paisjärve ja viime Puhja vallas kruusateid tolmuvaba katte alla.

AVATUD ELVA VALD
Loome ühtse inforuumi infolehest, veebilehest ja sotsiaalmeediast ning panustame oluliselt tõhusasse kommunikatsiooni.

Toetame aktiivse kogukonna algatusi ning hindame ja tunnustame külaliikumise eestvedajaid. Toetame Elva valla noortevolikogu teket. Rakendame kaasavat eelarvet piirkondade põhiselt.

Kasutame digilahendusi nii elanike kaasamiseks kui valla juhtimise tõhusamaks muutmiseks. Läbi e‑teenuste muudame avaliku teenuse elanikele kättesaadavamaks. Juurutame asjaajamisel ühe akna süsteemi.

Korraldame ühistranspordi lähtuvalt sõitjate vajadustest. Vallaelanike jaoks on vallasisene bussiliiklus tasuta ja planeeritud nutikalt – nii õpilastele kui ka eakatele.

Kiire internet peab olema kättesaadav nii tihe- kui hajaasustuses. Toetame MTÜ Lõuna-Eesti Andmesidekeskuse projekti „Internet koju“.

Tegeleme turismi arendamise, kohaturunduse ja teadliku mainekujundusega. Aitame kaasa Võrtsjärve puhkepiirkonna arendamisele.

Ühtlustame töötasude arvestamise põhimõtted. Loome spetsialiseerunud, asjatundliku, motiveeritud ametnik- ja töötajaskonna, kellele makstakse konkurentsivõimelist töötasu.

 TARK ELVA VALD
Toetame hariduslikke uuendusi ning panustame gümnaasiumi õppesuundade arendamisse. Tagame haridusasutustes kõik vajalikud tugiteenused.

Soodustame elukestvat õpet toetavaid tegevusi ja koostööd ning käivitame Elva vallas väärikate ülikooli.

Kaasajastame haridusasutused. Muudame huvihariduse mitmekesisemaks ja kättesaadavamaks. Loome võimaluse igal valla lapsel ja noorel osaleda valla poolt pakutavas ühes huviringis tasuta. Võimaldame igale lapsele lasteaiakoha. Tunnustame haridusasutuste aasta õpetajat ja õpilaste aasta haridustegu.

ETTEVÕTLIK ELVA VALD
Rajame Ulila ettevõtluspargi. Alustame loomemajanduse arendamise ja koordineerimisega. Tunnustame innovaatilisi väikeettevõtteid.

HOOLIV ELVA VALD
Muudame koduteenuse kättesaadavaks igas valla piirkonnas. Arendame riigipoolseid võimalusi kasutades sotsiaalmaju, mis pakuvad alternatiivi hooldekodudele.

Pakume tasuta hommikuputru või õhtuoodet kõigis koolides. Maksame jätkuvalt esimesse klassi astujatele ranitsatoetust. Toetame tervist edendavaid tegevusi haridusasutustes.

Parandame puudega inimestele ligipääsu avalikele hoonetele.

Mitmekesistame eakate päevakeskuste võimalusi ja loome vallasisese päevakeskuste võrgustiku, et soodustada keskuste vahelist koostööd.

Toetame tervisekeskuse ehitamist omafinantseeringuga summas 250 000 eurot.

SPORTLIK JA KULTUURNE ELVA VALD
Selgitame välja vajaduse uute perekesksete mängu- ja terviseväljakute järele ning rajame vähemalt viis väljakut soovitud kohtadesse.

Korrastame Elva skatepargi turvaliseks võistluspaigaks. Peame oluliseks staadionite arendamist.

Algatame kultuurilis-sportlikud Elva valla mängud. Toetame traditsiooniliste sündmuste jätkumist ja uute ühistegevuste tekkimist.

 TURVALINE ELVA VALD
Toetame vabatahtlike päästekomandode ja abipolitseinike tegevust. Laiendame turvakaamerate võrgustikku –  paigaldame kolm kaamerat aastas.

Tagame eakatele ahiküttega majadesse vingugaasi andurid.

KORRAS ELVA VALD
Koostame kõnni- ja kergliiklusteede kava. Rajame vähemalt 20 km ulatuses kõnni- ja kergliiklusteid ning viime vähemalt 20 km ulatuses  kruusakattega teid mustkatte alla.

Palkame vallaarhitekti eesmärgiga arendada sihipäraselt valla avalikku ruumi. Töötame välja haljastuse kontseptsiooni tiheasustusaladele.

Käivitame programmi, mis pakub toetust lagunenud ja mahajäetud hoonete lammutamiseks.

Tagame igal aastal 20 000 eurot kortermajade parklate ehitamiseks.

Viime ellu Elva linna keskuse planeeringu „Hea avalik ruum“.

Korrastame kalmistud ja loome urnimatuse võimaluse.

Peame vajalikuks ajalooliste kirikuhoonete kui kultuurimälestiste säilimist ja toetamist.

Arendame soojamajandust ja korrastame kaugküttesüsteemid.

Leiame kompromissid Elva linnas Kesk tänav 1 asuva kaubanduskeskuse laiendamiseks säilitades Elva turuplatsi pargi.

Meie teeme tugeva võimaluste Elva valla!

Koalitsioonilepingu elluviimiseks täidetakse ametikohad järgnevalt:

Vallavolikogu esimees                                         Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Vallavolikogu aseesimees                                   Eesti Keskerakond

Vallavanem                                                            Eesti Reformierakond

Abivallavanem (areng)                                        Eesti Reformierakond

Abivallavanem (majandus)                                Eesti Reformierakond

Abivallavanem (sotsiaal, haridus, kultuur)    Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Vallavolikogu komisjonide esimehed: 

Rahanduskomisjon                                                Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Hariduskomisjon                                                    Eesti Reformierakond
Kultuuri- ja turismikomisjon                               Eesti Reformierakond
Spordikomisjon                                                       Eesti Reformierakond
Sotsiaal- ja tervisekomisjon                                  Eesti Keskerakond
Arengu- ja planeerimiskomisjon                         Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Vallamajanduskomisjon                                        Eesti Keskerakond
Revisjonikomisjon                                                   Valimisliidud

 

Rubriigid: Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


*