Category Archives: Pressiteated

Riigikogus alustas tööd Valgamaa toetusrühm

15 riigikogu saadikut asutas täna riigikogu Valgamaa toetusrühma, mille esimeheks valiti sotsiaaldemokraat Rein Randver ja aseesimeesteks Inara Luigas Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ning Märt Sults Keskerakonnast. „Meie parlamendirühm tahab kaasa aidata Valgamaa paremale käekäigule. Valgamaa  üheks  murekohaks on suur töötute inimeste osakaal – jääme siin napilt alla vaid Ida-Virumaale.  Selleks, et elu maal kestaks ja areneks, tuleb toetada kohalikku ettevõtlust ja seista elukeskkonna parandamise eest,“ ütles Rein Randver. „Samuti tahab toetusrühm panna õla riigireformile ja edendada piiriülest koostööd Lätiga ja iseäranis Valka piirkonnaga,“ lisas Randver.  Tema sõnul on potentsiaali tihedamaks koostööks Lätiga just hariduse, tervishoiu ja ühistranspordi parema korraldamise vallas. Valgamaa toetusrühma kuuluvad veel Liina Kersna, Jüri Jaanson, Meelis Mälberg ja Aivar Sõerd Reformierakonnast, Maire Aunaste IRList, Külliki Kübarsepp Vabaerakonnast, Uno Kaskpeit EKREst, Toomas Paur ja Helmut Hallemaa Keskerakonnast ning Kalvi Kõva, Helmen Kütt ja Tanel Talve Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Sotsid esitasid kandidaadid Valga vallavolikokku

  Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitas eile Valga valla valimiskomisjonile kandidaadid Valga vallavolikokku. Kandidaatide nimekirjas on täpselt uue valla volikogu jagu inimesi – kokku 27, neist koguni 14 naist. Sotsiaaldemokraatide Valga valla valimisnimekirja esitasid ühiselt sotside Valga osakonna esimees Kalev Härk ja Tõlliste osakonna esimees Katre Kikkas. Sotside vallavanema kandidaat Kalev Härk kommenteeris: „Sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerivad inimesed teevad kõik selleks, et tulevases Valga vallas oleks häid töökohti, ettevõtlusvõimalusi ning hoolitaks kõigist inimestest ja oma kodukohast.“ Härk lisas: „On äärmiselt oluline, et oleme meeskond, mitte ainult enne valimisi, vaid kogu valitsemisperioodi vältel. Oleme seda seni olnud ja oleme ka tulevikus. Meie kandidaatide soov on panustada ühtse Valga valla loomisesse ja arengusse igapäevaselt, koos oma kogukondadega valla erinevatest piirkondadest.“ „Oleme oma meeskonda koondanud tublid ja tegusad Valga piirkonna elanikud. Keskendusime meeskonna moodustamisel mitmekesisusele ning seetõttu on nimekirjas naisi ja mehi, noori ja eakaid, ettevõtjaid ja oma ala spetsialiste,“ ütles nimekirja Valga sotside esinumber Rein Randver. Sotside nimekirjas pürgivad uue valla volikokku lisaks esinumbritele Valga linnavolikogu liikmed AS Valga Vesi juhatuse liige Jüri Teder, ettevõtja ja jalgpallikohtunik Viktor Haljaste, Töötukassa Valgamaa osakonna juht Merike Metsavas, radioloogiaõde Jelena Jallai, ettevõtja Vladimir Baranov, Tõlliste vallavanem Madis Gross ja Tõlliste vallavolikogu liikmed ühinemise koordinaator ja õpetaja Katre Kikkas, ettevõtja Kaupo Kutsar, raamatukogu juhataja Eve Tiisler, apteeker Lembe Raud. Varasemalt kandideerinutest löövad sotside ridades taaskord kaasa Valga ekstreemspordi süda Lauri Lomp, aktiivne eakas Anne Viira, üliõpilane Kermo Küün, Tsirguliina Keskkooli direktor Heikki Järlik, pikaajaline ettevõtja Anne Parmas, kultuuritöötaja Kaja Sisask, raamatupidaja Marju Möldre ja sotsiaalvaldkonna arendaja Teresa Sale. Lisaks varasemalt sotside ridades kandideerinutele on lisandunud uusi inimesi erinevatest piirkondadest ja eluvaldkondadelt: Valga Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova, ettevõtja Anne Markvart Kaagjärvelt, perekonnaseisuametnik Anne Puller, ettevõtja Gennadi Jurjev Õrust, meditsiinitöötaja Oksana Dobrovolskaja, Tsirguliina Keskkooli õppejuht Rudo Lilleleht ning Tsirguliina ja Lüllemäe õpetaja Margus Muttik. Sotside „Võimaluste Valga!“ programmi tutvustamine toimub septembris tulevase Valga valla erinevates piirkondades. Lisainfo: Rein Randver, tel 5019926 ja Kalev Härk, tel 5027768

Noorsotside Tõrva-Helme klubi valis endale uue juhtkonna

Täna toimunud MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid üldkogul valisid klubi liikmed endale uue juhatuse, esindaja volikogus ja revidendi. Samuti tehti kokkuvõtteid möödunud aasta tegemistest ja peeti plaane järgmiseks aastaks. Pikemalt peatuti valimisprogrammi koostamisel ja üheskoos arutleti, mida võiks järgmise nelja aasta jooksul Tõrva vallas ära teha. Uueks klubi juhiks valiti Margo Metsoja, kellele pakkusid konkurentsi Romet Piller ja Kirke Holm, kes mõlemad valiti hiljem asejuhtideks. Noorsotside volikogus hakkab klubi esindama Karl Kirt. Klubi revidendiks valiti Sirli Pippar. Klubi üldkogu tegi ettepaneku ühingu juhatusele, et muuta klubi nimetus senisest Tõrva-Helme klubist lihtsalt Tõrva klubiks, kuna oktoobrikuus toimuvate valimistega moodustub uus vald – Tõrva vald. Klubi liikmed esitasid kandidaate ka 20. mail toimuvale ühingu kongressile. Volikogu kandidaatideks esitati Gristen Smirnov, Katre Kikkas, Romet Piller, Martin Paluoja ja Maris Sild. Revisjonikomisjoni kandidaadiks esitati Triin Jaansalu. Kongressil esindab klubi kuus delegaati. Pärast üldkogu lõppu toimus valimisprogrammi arutelu. Arutleti nii haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, sotsiaal-, meedia-, juhtimisvaldkonna kui ka paljude teiste valdkondade üle. Arutelusid jätkatakse maikuu ja juunikuu jooksul.

Tõlliste vallavolikogu esimeheks valiti Rein Randver

Eilsel Tõlliste vallavolikogu istungil valiti uueks esimeheks sotsiaaldemokraat Rein Randver. „Võtmeküsimuseks on täna kogukonna liitmine. Peame edasi minema ühtse meeskonnana, et ühinemisläbirääkimistel Valga piirkonnaga saaksid Tõlliste elanike huvid arvestatud. Pean oluliseks, et vallavolikogu komisjonid kaasaksid kogukonna liikmeid otsustamisse senisest enam, et inimestel oleks suuremad võimalused osaleda omavalitsuse juhtimisel,” ütles Randver. Senine Tõlliste vallavolikogu esimees Arne Nõmmik esitas 15. aprillil 2016 avalduse ametist tagasi astumiseks alates 1. maist 2016. Eile toimunud istungil esitati volikogu esimehe kandidaatideks Rein Randver ja Ranno Allik. Randveri poolt hääletas kümme ja Alliku poolt kolm volikogu liiget.

Teet Reedi liitus sotsiaaldemokraatidega

“Mulle on juba pikka aega teinud muret, et Eesti ühiskond ei tunne huvi oma inimeste käekäigu vastu. Seda iseloomustavad palgavaesus, mis väljaspool keskusi väga karmilt pitsitab, sisuliselt olematud lapsetoetused, maapiirkondades vähesed töökohad, keeruliselt kättesaadav ümberõpe. Sellele loetelule ei saa siinkohal veel punkti panna. Vaja on hoolivat suhtumist iga inimese vastu,” selgitas Teet Reedi põhjuseid, miks liitus sotsiaaldemokraatidega. “Minule on oluline, et inimestele loodaks võimalused hästi hakkama saamiseks. Mulle on vastumeelne toorkapitalism, kus kehtib tugevama õigus ning uppuja päästmine on uppuja enda asi. Väikese riigina ei saa me seda endale lubada, oluline on iga inimene,” lisas Teet Reedi. “Meil on hea meel, et Teet Reedi ühines sotsiaaldemokraatidega. Tema kogemused ning varasem tegevus on eeskujuks, kuidas kohalikku kogukonda kaasata ning seista kogukonnale oluliste küsimuste eest,” ütles riigikogu liige ja Valgamaa sotsiaaldemokraatide esimees Rein Randver.

Sotsiaaldemokraatide esinumber Valgamaal on Rein Randver

Valgamaa sotsiaaldemokraadid esitasid riigikogu valimiste kandidaatideks riigikogu liikme Rein Randveri, Valga linnapea Kalev Härki ja Helme vallavanema Tarmo Tamme. “Valgamaa sotsiaaldemokraatidele on ülimalt oluline inimeste toimetulek. Tulevast aastast suurenevad sotsiaaldemokraatide ettepanekul märgatavalt lapsetoetused, mis kindlasti parandavad lastega perede toimetulekut. Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et lapsetoetused tõuseksid ka edaspidi,” ütles riigikogu liige Rein Randver. Sotsiaaldemokraatide ettepanekul koostab Vabariigi Valitsus Kagu-Eesti arengu- ja tegevuskava. “Meile on oluline, et Kagu-Eesti elukeskkond oleks võrdväärne teiste Eesti piirkondadega. Koostöös kohaliku kogukonnaga soovime muuta regiooni konkurentsivõimelisemaks ja arendada ettevõtlust ning luua uusi töökohti,“ lisas Randver.

Piirkonna esimees jätkab Eesti Kepikõnni Liidu presidendina

Eesti Kepikõnni Liidu üldkoosolek valis liidu presidendiks tagasi Riigikogu liikme ja Valgamaa piirkonna esimehe Rein Randveri, kes on alaliitu juhtinud alates 2004. aastast.

Piirkonna esimehena jätkab Rein Randver

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Valgamaa piirkonna üldkoosolekul valiti piirkonna esimeheks tagasi Riigikogu liige Rein Randver.

Tule kohtu Ivari Padariga juba sel laupäeval!

Valgamaa sotsiaaldemokraatide kandidaadid Euroopa Parlamenti on Padar, Mikser, Ossinovski ja Raud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Valgamaa piirkonna juhatus esitas Euroopa Parlamendi kandidaatideks Euroopa Parlamendi saadiku Ivari Padari, erakonna esimehe Sven Mikseri, Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski ja noore näitlejanna Liina Raua. “Valgamaa sotsiaaldemokraatidel oleks hea meel näha Euroopa Parlamendis taas oma piirkonna meest Ivari Padarit, kes kogenud eurosaadikuna oskab teiste Euroopa poliitikutega koostööd teha, unustamata seejuures Eestit ja oma kodukoha inimesi. Ivari Padar on võidelnud Eestimaa põllumajanduse hea käekäigu eest ning saavutanud häid tulemusi,” ütles Valgamaa sotsiaaldemokraatide esimees Rein Randver.