Marika Saar: 10 lihtsat sammu avatud valitsemiseks Elva vallas

Avatud valitsemiskultuuri omaksvõtt nii avaliku võimu kui ka kodanike poolt ei ole lihtne protsess, mis toimub iseenesest. See nõuab sihikindlat eesmärgipüstitust ja tegevuste kavandamist läbipaistva, ausa ja kaasava valitsemise arendamiseks. Nende sammude formuleerimisel on olnud abiks E-Riigi Akadeemia projekti „Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes“ käigus välja töötatud „Ettepanekud avatud valitsemiseks Elva vallas“. Kellel teema vastu suurem huvi, saab ettepanekutega tutvuda siit.

Mida siis ikkagi konkreetselt teha?

  1. Lihtne, informatiivne ja kaasaegne kodulehekülg on uues Elvas vallas elementaarne. Tõenäoliselt on olemasolevad koduleheküljed just sellepärast jäänud unarusse, et kohe-kohe tuleb uus vald ja uus koduleht. Oluline on võtta kasutusele platvorm, mis võimaldab menetleda elanike taotluseid veebikeskkonnas ja jagada jooksvat infot protsessi kohta, tagades selle läbipaistvuse.
  2. Volikogu istungist ülekanne. Elva linnas on seda senini tehtud ja see peaks jätkuma ka Elva vallas. Noorte arutelul tekkis idee, et võimalusel võiks juurde arendada mooduse reaalajas kommenteerimiseks, see tõstaks huvi volikogu teemade vastu. Kindlasti kaasneb siin oht, et kommentaarid võivad olla stiilis „sina oled loll“ ja „tema on nõme“, aga samas on võimalik ka ideedele toetust avaldada. Loomulikult peab eelnevalt olema elanikke informeeritud sellest, millised teemad üleüldse volikogus arutlusele tulevad.
  3. Facebooki leht on paljudel tänastel omavalitsustel olemas, kuid seal info edastamine on suhteliselt erineva tasemega. Paljud meie valla elanikest kasutavad Facebooki igapäevaselt, seega on tegemist olulise keskkonnaga, kus infot edastada. Kindlasti peaks olema kokku lepitud, et elanikud saavad seal oma lihtsamatele küsimustele ka ametlikke vastused või tagasisidet. Rohkem võiks olla eraldi gruppe info levitamiseks, näiteks täiesti eraldi grupp noorteinfo levitamiseks ning ka viited nendele gruppidele on leitavad valla veebilehel ja Facebooki kodulehel. Elva vallal peab ilmuma ka infoleht paberkandjal.
  4. Infotelefoni või ka nn telefonikeskuse loomine. Elva vallal peaks olema ametlik infotelefon, millele vastates saab elanik konkreetset abi, mitte teda ei suunata oma murega lihtsalt järgmise ametniku juurde. Tihtilugu on elaniku murele konkreetne vastus, mille saab anda ka koolitatud infotöötaja, mitte tingimata valdkonna ametnik. Eesmärk võiks olla saada abi võimalikult väheste telefonikõnede või klikkidega veebilehel. Kui mure on keerulisem, siis loomulikult peab seda lahendama vastava valdkonna ametnik.
  5. Senini on omavalitsuse veebilehed olnud peamiselt „infotahvlid“, kuid me peame looma võimalusi elanikega dialoogi tekitamiseks. Üheks võimaluseks on erinevate küsitluste korraldamine ja avalike teenustega rahulolu pidev hindamine.
  6. Vallajuhtide blogi. Info edastamisel tekib alati dilemma, kuivõrd ametlik see info peaks olema. Kas tuleb uudis koduleheküljele üles panna, siis kui otsus on tehtud ja asi kindel või peaks andma informatsiooni elanikele juba varem, ettevalmistusfaasis? Eks see sõltub väga palju konkreetsest teemast ja infost. Järgmine dilemma seisneb tavaliselt selles, kas uudis peab olema kirjutatud ametlikus vormis või võiks see olla natuke vabamas vormis sisaldades ka vallajuhtide ja ametnike kommentaari või arvamust. Selleks, et eraldada ametlikku informatsiooni mitteametlikumast võiks proovida vallajuhtide blogi juurutamist. Loomulikult ei tohiks need kirjutised olla stiilis „vaadake, küll mina olen tubli ja teen seda ja seda“. Pigem arutlevad ja lugejaid kaasa mõtlema kutsuvad.
  7. Kaasav eelarve on hea võimalus kaasamiseks, kuid selgitada tuleb, et see ei ole pelgalt projektikonkurss kindlale summale, vaid võimalus arutleda selle üle, mida just kogukond/ piirkond vajab.
  8. Valla arengukava koostamine on protsess, mis annab võimaluse kaasamiseks ja aruteludeks. Ma usun, et just see on koht, kus me peame vaeva nägema ja inimestega suhtlema püüdes läheneda inimestele ja teemadele erineva nurga alt. Rääkida aktiivsete kodanikuühenduste esindajatega, kultuurikollektiivide liikmetega, eakate aktiiviga, noortega, õpetajatega, ettevõtjatega ja veel paljude teiste elanikegruppide esindajatega igas valla piirkonnas. Tegemist võiks olla pika ja põhjaliku protsessiga, mille tulemusena valmib just Elva valla vajadusi kirjeldav arengukava ja tegevuskava, mitte lihtsalt kohustuslik dokument.
  9. Kodanikuteadlikkuse kasvatamiseks tuleb vallajuhtidel ja volikogu liikmetel teha koostööd koolidega ja ühiskonnaõpetuse õpetajatega, et noortele selgitada kohaliku omavalitsuse põhimõtteid ja tegevusi. Peame ka ise vaeva nägema, et noorte arvamust teada saada. Elva Gümnaasium on heaks näiteks, kus kodanikuõpetus on seotud omavalitsuse elu konkreetsete teemadega, millele õpilased saavad lahendusi pakkuda. Aidata kaasa noortevolikogu tekkele ja kaasata noori ka piirkonnakogude tegevuse juurde.
  10. Pakkuda välja uurimustöö teemasid meie valla noortele nii erinevates kooliastmetes kui ka  kutse- ja kõrgkoolides. See on võimalus kaardistada ja analüüsida väga erineva nurga alt meie valla olukorda ja arengusuundi ning ehk leida probleemidele ka uusi lahendusi.  Parimatele võiks olla stipendiumid. Pakkuda võiks noortele ka praktikakohti ning anda võimalus noortele osaleda töövarju päevadel.

 

Rubriigid: Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


*